Besluitvorming toekomst AWZI De Groote Lucht later


Delfland en de gemeente Vlaardingen werken samen in de verkenning voor de toekomst van AWZI De Groote Lucht. In 2028 moet in Vlaardingen een zuivering staan die weer zo'n 30 tot 40 jaar meekan en die voldoet aan alle wettelijke eisen op het gebied van zuivering en veiligheid. Een zuivering die steeds voldoende capaciteit heeft en die duurzaam bijdraagt aan de landelijke en regionale klimaatdoelstellingen. Natuurlijk moet de zuivering passen in de omgeving.

Het bestuur van Delfland besluit dit jaar over de keuze tussen grootschalige renovatie van AWZI De Groote Lucht op de huidige locatie of nieuwbouw op terrein Vergulde Hand West aan de overkant van de dijk. Vanwege de oorlog in Oekraïne wordt dit terrein ook ingezet voor de bouw van tijdelijke huisvesting voor ontheemde Oekraïners. Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat besluitvorming over de toekomst van AWZI De Groote Lucht niet deze zomer plaatsvindt, maar opschuift naar later dit jaar.

Die tijd is nodig om te onderzoeken hoe wij tijdelijke huisvesting en de mogelijke komst van een nieuwe zuivering zo goed mogelijk combineren.