Besluitvorming gemeenteraad Vlaardingen over medewerking aan nieuwe afvalwaterzuivering in Vlaardingen


Dinsdag 29 augustus hebben de dagelijks besturen van Delfland en van Vlaardingen ingestemd met de conceptafspraken voor samenwerking bij de realisatie van een nieuwe afvalwaterzuivering in Vlaardingen. Deze afspraken worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

In oktober besluit de gemeenteraad of Vlaardingen wil meewerken aan bouw van de nieuwe afvalwaterzuivering op Vergulde Hand West.

Dit proces is als volgt:

  • 21 september: beeldvorming in raadscommissie Vlaardingen
  • 28 september: oordeelsvorming in raadscommissie Vlaardingen
  • 12 oktober: besluitvorming in de gemeenteraad Vlaardingen

Deze vergaderingen zijn (deels) live te volgen via: Dashboard Gemeente Vlaardingen (raadsinformatie.nl)

De bestaande afvalwaterzuivering De Groote Lucht is aan het einde van zijn levensduur en capaciteit. Delfland wil daarom een nieuwe zuivering bouwen op bedrijventerrein Vergulde Hand West. Een moderne, duurzame zuivering die weer 30 tot 40 jaar al het afvalwater uit de huishoudens en bedrijven steeds goed en volgens wet- en regelgeving kan schoonmaken. Een zuivering die bijdraagt aan de Regionale Energie Strategie(RES) en die past in de omgeving.
In de afspraken zijn de aandachtspunten en kansen meegenomen, die wij hebben opgehaald in de omgeving van de zuivering, de Vergulde Hand West en andere belanghebbenden.

De nieuwe afvalwaterzuivering kan worden gebouwd, zodra de tijdelijke huisvesting van Oekraïense ontheemden op Vergulde Hand West eindigt. De tijdelijke woningen blijven de komende drie jaar (tot 1 juli 2026) staan, zoals is afgesproken tussen de gemeente en het Rijk. Ook voor het Volksbos hebben de plannen geen gevolgen. Het bos blijft intact.