Aangepaste intentieovereenkomst toekomst AWZI De Groote Lucht


De colleges van Delfland en de gemeente Vlaardingen sluiten een aangepaste intentieovereenkomst voor de toekomst van De Groote Lucht. Daarin staat dat wij samen gaan onderzoeken hoe wij nieuwbouw op bedrijventerrein Vergulde Hand West mogelijk kunnen maken en welke kansen dit met zich meebrengt voor de zuivering, de gemeente en de regio.

AWZI De Groote Lucht bereikt binnenkort het einde van haar levensduur en moet worden vervangen door een zuivering die weer 30 tot 40 jaar het afvalwater van de inwoners en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier goed en duurzaam schoonmaakt.

Delfland heeft een uitgebreide verkenning gedaan naar grootschalige renovatie op de huidige locatie en nieuwbouw op Vergulde Hand West. Op basis van de bevindingen heeft het Algemeen Bestuur op 15 juli 2021 besloten tot uitwerking van nieuwbouw als voorlopig voorkeursalternatief.

Een nieuwe zuivering biedt veel betere kansen voor een toekomstbestendige zuivering, die bovendien bijdraagt aan een duurzame regio. Renovatie op het bestaande terrein brengt beperkingen met zich mee en betekent bovendien een grootschalige verbouwing terwijl de zuivering moet doordraaien. Dat brengt risico’s met zich mee voor de continuïteit van de zuivering en voor de mensen die er werken.

De gemeenteraad van Vlaardingen heeft in juli 2021 in een motie laten weten bezwaren te hebben tegen nieuwbouw. In het tweede deel van de verkenning hebben wij samen met de gemeente gekeken of wij deze bezwaren kunnen wegnemen. Gebleken is dat dat kan.

Het college van B&W heeft aangegeven de voorkeur van Delfland voor nieuwbouw daarmee te kunnen en willen ondersteunen en afspraken hierover met Delfland vast te willen leggen in een aangepaste intentieovereenkomst. Deze is nu door beide colleges goedgekeurd.

Daarmee is een belangrijke gezamenlijke stap gezet voor de toekomst van De Groote Lucht.

Hoogheemraad Ruud Egas: “Wij zijn blij dat wij deze stap samen zetten. Het zuiveren van afvalwater is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit in het gebied. Dat moet nu en in de toekomst goed gedaan worden. Een nieuwe zuivering betekent dat wij weer heel lang kunnen meegroeien met het aantal huishoudens, dat wij ruimte hebben om de zuivering aan te passen aan te verwachten wet- en regelgeving en dat wij kansen op het gebied van duurzaamheid kunnen verzilveren voor de regio. Denk aan duurzame energie uit het zuiveringsproces en het terugwinnen van zoet water. Uiteraard willen wij dat een nieuwe zuivering goed past in de omgeving. Op 1 september kan de gemeenteraad in de vergadering van de raadscommissie aandachtspunten en kansen meegeven voor het vervolgtraject.”