Toegankelijkheidsverklaring


Wij willen zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van de overheid (WCAG 2.1 op niveau AA). Voldoen aan deze standaard maakt onze website gebruiksvriendelijker en toegankelijker voor alle gebruikers.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 23-09-2020.

De ambitie is dat alle informatie op onze website in begrijpelijk Nederlands is opgeschreven en dat de site voor iedereen bruikbaar is. Op een groot aantal punten voldoen we aan de toegankelijkheidseisen: het is mogelijk om het lettertype te vergroten, we gebruiken duidelijke titels en een eenvoudige indeling van de pagina’s. We houden rekening met software die de teksten voorleest. Daarnaast is onze website geschikt voor zowel desktops en mobiele apparaten.

Verbeterpunten

Sommige dingen moeten nog beter. Daar werken we aan. Zoals:

  • Pdf-bestanden: Die moeten aan dezelfde eisen voldoen als de website. Voor de meeste pdf’s is dat nu nog niet zo. Wij zijn bezig met een plan voor het toegankelijk maken van nieuwe pdf’s via training en aanpassing van de organisatie. Binnen 1 tot 2 jaar moeten alle nieuwe pdf’s toegankelijk zijn.
  • Video’s: Alle video’s moeten ondertiteld zijn. Zo kunnen dove mensen ze ook begrijpen. Nog niet al onze video’s zijn ondertiteld. Nieuwe video's gaan we wel gelijk ondertitelen.
  • Geografische kaarten: Voor de online kaarten en karteringsdiensten zelf geldt een uitzondering. Deze hoeven niet verplicht toegankelijk te zijn. Uiteraard bekijken we wel hoe de kaarten zo toegankelijk mogelijk gemaakt kunnen worden. Meer informatie lees je op digitoegankelijk.nl

Testen van de site

In 2021 gaan we technische verbeteringen doorvoeren op onze site. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de structuur en toegankelijkheid. De vernieuwde site laten we de komende jaren regelmatig testen door experts van buiten. De testresultaten publiceren we op deze pagina. De gevonden problemen lossen wij op.

Vragen of problemen?

Heb je tips om de website gebruiksvriendelijker te maken? Of ervaar je een probleem met de toegankelijkheid? Neem contact met ons op via webmaster@hhdelfland.nl. Dan zoeken we naar een passende oplossing voor je.