Klacht indienen


Heb je een klacht over onze manier van werken? Of ben je niet goed geholpen door een medewerker? Dan vinden wij dat erg vervelend en lossen we het probleem graag op. Lees op deze pagina hoe je een klacht indient.

Wanneer kan je een klacht indienen?

Om je goed te helpen, moet de klacht aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Waarover je klaagt, mag niet langer dan een jaar geleden gebeurd zijn.
  • Schrijf goed en duidelijk op wat er is gebeurd en waarom je klaagt.

Ben je het niet eens met een besluit over bijvoorbeeld een vergunningaanvraag? Dan hoef je geen klacht in te dienen, maar kan je bezwaar maken of in beroep gaan.

Alleen een melding maken?

Wil je liever niet dat je klacht behandeld wordt door een klachtencommissie? Dan kan je ook een melding maken per e-mail: loket@hhdelfland.nl.

Hoe dien je een klacht in?

Wil je een officiële klacht indienen over de manier waarop Delfland werkt of over het gedrag van onze medewerkers? Dit kan per brief of per e-mail: klachtencommissie@hhdelfland.nl

Denk eraan om de volgende gegevens in je brief of e-mail te zetten:

  • je naam, adres en telefoonnummer
  • eventueel je e-mailadres
  • de datum waarop je de brief stuurt
  • een omschrijving van de klacht
  • je handtekening

Stuur je klacht naar:

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland
t.a.v. de Klachtencommissie
Postbus 3061
2601 DB Delft

Wat gebeurt er als je een klacht indient?

Delfland beschikt over een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie zal je klacht in behandeling nemen. Je ontvangt een bevestiging dat je klacht is ontvangen. De secretaris van de klachtencommissie zal contact met je opnemen om te vragen of je een toelichting wil geven op de klacht. Daarna wordt aan de manager van de betreffende vakafdeling gevraagd om een reactie te geven op de klacht. Ook zal bekeken worden of er een oplossing mogelijk is. Kan de klacht niet direct naar tevredenheid worden opgelost, dan zal je worden uitgenodigd voor de hoorzitting van de klachtencommissie. Tijdens de hoorzitting word je in de gelegenheid gesteld om je klacht verder toe te lichten. Na de hoorzitting brengt de commissie advies uit aan de dijkgraaf en hoogheemraden. Vervolgens geven dijkgraaf en hoogheemraden een oordeel over de klacht. Je ontvangt hiervan een kopie.

Delfland moet volgens de wet binnen tien weken na de ontvangst van de klacht een oordeel hebben gegeven. Deze termijn kan met vier weken verlengd worden.

Als je niet tevreden bent met de afhandeling van je klacht, kan je contact opnemen met de Nationale Ombudsman:

Neem dan contact op met de Nationale Ombudsman(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere website)


Klacht over aanbesteding

Ben je niet tevreden over de manier waarop de aanbestedingsprocedure verloopt?