Regels Delfland in Waterschapsverordening


De regels van Delfland, die er zijn om het gebied en haar inwoners te beschermen, staan in onder meer de Keur en de Algemene Regels. Met de komst van de Omgevingswet, per 1 januari 2024, staan de regels in de Waterschapsverordening.

De regels van Delfland en die van andere overheden in ons gebied (gemeenten, provincie, Rijk) zijn verzameld in het Omgevingsloket. Als je plannen hebt om in de omgeving iets aan te passen, ga je naar dat Omgevingsloket. Je beantwoordt vragen over jouw plan of activiteit en komt zo te weten welke regels er gelden op die locatie. Ook weet je dan of je voor jouw plan een of meerdere vergunningen nodig hebt of dat je kunt volstaan met het doen van een melding.

Meer informatie over de Waterschapsverordening vind je op deze pagina.