Schoon water


Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in de sloten, plassen, vaarten en kanalen in haar gebied. Dat is belangrijk voor een prettige en gezonde leefomgeving en voor de biodiversiteit. Maar ons water schoonhouden, kunnen we niet alleen. Tuinders, vissers, wandelaars, boeren, zwemmers, recreatievaarders, natuurgenieters en inwoners van ons gebied moeten ons daarbij helpen. Alleen dan kunnen we de kwaliteit van het zoete water in de sloten, vaarten, plassen en kanalen in ons gebied verbeteren. En zorgen voor een gezonde leefomgeving met voldoende planten, dieren en insecten. Dat is belangrijk, want schoon oppervlaktewater is de basis van onze drinkwater- en voedselvoorziening.

Dit doen wij aan waterkwaliteit

De waterkwaliteit in ons gebied moet én kan altijd beter. Daar werken wij elke dag aan. We houden bijvoorbeeld de waterkwaliteit in glastuinbouwgebieden en bij boerenbedrijven goed in de gaten. En we helpen tuinders en boeren om lekkages naar het oppervlaktewater te voorkomen.

Wij nemen ook maatregelen om schade door recreatievaart, ganzen en rivierkreeften in plassen, vaarten en sloten tegen te gaan. En we maaien de waterkanten in ons gebied op een ecologische manier: we laten waterplanten met rust en zorgen er tegelijkertijd voor dat water toch op tijd kan worden aan- en afgevoerd.

Daarnaast planten we meer onderwaterplanten in nieuwe en bestaande oevers. Vissen kunnen schuilen en opgroeien in die planten. En dat draagt weer bij aan een rijke biodiversiteit en aan een goede waterkwaliteit. Met deze en nog heel veel andere maatregelen zorgen we voor schoon, gezond en levend oppervlaktewater: het zoete water in sloten, vaarten, plassen en meren.

Meer weten over waterkwaliteit

Vragen over waterkwaliteit

Stel: je wilt meer weten over waterkwaliteit. Hebt een idee hoe je de waterkwaliteit in je straat, wijk of regio kunt verbeteren. Of je wilt een melding maken over de waterkwaliteit in je buurt, bijvoorbeeld omdat je ziet dat het water daar troebel is, er blauwalg voorkomt of omdat er dode vissen in drijven. Stuur ons dan je vraag, tip of melding.

Stel je vraag

Dit doen zij aan waterkwaliteit

Veel boeren en tuinders in ons gebied nemen maatregelen om te voorkomen dat er vervuilende stoffen van hun erf of uit hun kas in het oppervlaktewater terechtkomen.

Dirk Gravesteyn, biologisch melkveehouder, houdt zijn koeien zoveel mogelijk in de wei: dan is er geen erfspeling, dat is beter voor de waterkwaliteit rondom zijn boerderij. “Belangrijk, want onze koeien drinken uit de sloot. En een koe kan alleen functioneren als dat water schoon is."

Meer weten over erfafspoeling

Ferry van Rodijnen, Teeltmanager, wil de milieu-impact van Ter Laak Orchids minimaliseren met kassen die niet lekken naar het oppervlaktewater en grondwater. “Duurzaamheid zit in ons DNA. Een goede waterkwaliteit levert ons een schonere natuur op rondom ons bedrijf.”

Meer weten over dichte kassen

En wat doe jij voor een goede waterkwaliteit?

Delfland werkt elke dag aan het verbeteren van de waterkwaliteit. En dat blijven we doen. Maar… we kunnen het niet alleen. Iedereen in ons gebied kan en moet helpen om ons zoete oppervlaktewater schoon, gezond en levend te houden. Tuinders, vissers, wandelaars, boeren, zwemmers, booteigenaren, natuurgenieters en inwoners kunnen met kleine en grote acties helpen. Een supper, hondeneigenaar en ecoloog tonen wat zij doen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Plasticafval

Hondenpoep

Onderzoeken

Glastuinbouw

Om de waterkwaliteit te verbeteren, meten we wekelijks of het water in de glastuinbouwgebieden schoon is. Onze collega Robbert vertelt je hoe.

Microplastics

Om de waterkwaliteit te verbeteren, kun je verzorgingsproducten zonder microplastics gebruiken. Onze collega Aiske vertelt je waarom.

Bestrijdingsmiddelen

Om de waterkwaliteit te verbeteren, kun je stoppen met het gebruiken van bestrijdingsmiddelen in je tuin. Onze collega Joep vertelt je hoe.

Waterschapsverkiezingen

De kwaliteit van het zoete water in sloten, vaarten, plassen en kanalen in ons gebied is een belangrijk onderwerp voor de waterschapsverkiezingen: die zijn op 15 maart 2023. Door te stemmen heb jij invloed op de keuzes die het waterschapsbestuur maakt over waterbeheer in Delfland en het geld dat daarvoor uitgegeven wordt.

Meer weten over Waterschapsverkiezingen