Baggeren met zorg voor de natuur


Bij het onderhouden van sloten houden we rekening met planten en dieren in het water. In onze sloten leven onder andere de beschermde modderkruiper en bittervoorn.

vogel staand met snavel in het water

Werken buiten het voorjaar

Wij werken als het kan buiten het voorjaar om. En we geven aannemers mee hoe ze het onderhoud moeten uitvoeren. Als er een eend aan de waterkant broedt, moet de aannemer op afstand van het nest blijven. En waterdieren kunnen terug kruipen in het water door het riet uit het water eerst aan de waterkant te laten liggen.

Rekening houden met de natuur

Een deel van het onderhoud aan sloten is in handen van gemeenten en particulieren. Ook jij moet rekening houden met beschermde planten en dieren. Wanneer je als gemeente of particulier werkt volgens de goedgekeurde gedragscode voor waterschappen voldoe je aan de zorgplicht uit de Wet natuurbescherming. Let op de gestelde voorwaarden.

Maatregelen tegen kroos

In ons gebied groeien sloten en vaarten regelmatig dicht met kroos. Het water is bedekt met een dikke laag kleine, groene blaadjes. Dat ziet er niet mooi uit en is ook niet goed voor een gezonde sloot. Waar langere tijd veel kroos voorkomt raakt alles in de sloot uit balans. Er komt geen licht en zuurstof meer in het water. Daardoor kunnen waterplanten en -dieren doodgaan. We nemen maatregelen in overleg met gemeenten. Het is een gezamenlijke taak van het waterschap en gemeenten om het onderhoud aan vaarten en sloten zo goed en efficiënt mogelijk te doen.

Beschermde planten en dieren

In de veldgids staan de beschermde planten- en dierensoorten in jouw omgeving. En hoe je als onderhoudsplichtige hiermee kunt omgaan.

Download de digitale Veldgids

Waterbodemkwaliteitskaart

De waterbodemkwaliteitskaart (WBKK)), die tot 2020 leidend was voor de te verwachten kwaliteit bagger in Delfland, is niet meer geldig. Doordat de kaart niet de meest recente gegevens bevat en analyses van poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) ontbreken, kan de kaart niet meer ingezet worden als bewijsmiddel voor de kwaliteit van bagger.  De kaart geeft nog wel een indicatie over de te verwachten kwaliteit en is om die reden nog beschikbaar. Voor een nauwkeurige bepaling van de kwaliteit van de baggerspecie is een waterbodemonderzoek altijd noodzakelijk.


Eerst controleren en dan baggeren

Delfland vindt het belangrijk dat de biodiversiteit niet achteruit gaat. Zo kiest Delfland ervoor dat 25% van de vegetatie blijft, waar mogelijk, staan tijdens het baggeren én er wordt ook nog “voorgelopen”. In deze video is te zien wat voorlopen inhoudt.