Wet op openbaarheid


Wat is het?

Wat is de Wet Open Overheid (Woo)?

Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen samenleving en overheid. De Wet open overheid (Woo) regelt het recht voor iedereen op informatie over alles wat de overheid doet. De Woo is bedoeld om de overheid transparanter te maken en zo de openbaarheid van publieke informatie mogelijk te maken.

Wat kan wel en wat kan niet?

Hoe past Delfland de Woo toe?

Openheid en transparantie is één van de kernwaardes van Delfland. Ook over onze besluitvorming. Via o.a. nieuwsberichten, publicaties en officiële bekendmakingen geeft Delfland inzicht in alle activiteiten en besluiten. Je kunt altijd vragen (specifieke) informatie openbaar te maken.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Kan ik zelf ook informatie opvragen?

Als je vindt dat Delfland over een onderwerp onvoldoende informatie verstrekt kan vragen dit openbaar te maken. Iedereen die informatie van of over Delfland wil, kan dit opvragen. Dat doe je door een Woo verzoek in te dienen.

Wat is nodig?

Wat is nodig om een Woo verzoek in te dienen?

Om een Woo verzoek in te dienen is nodig:

  • Je naam, adres, telefoonnummer en eventueel emailadres.
  • Duidelijke omschrijving over welk document of welk onderwerp je het Woo verzoek doet.
  • Vermelding dat het om een Woo verzoek gaat.
Waar kan ik melden?

Waar kan ik een Woo verzoek indienen?

Je kan het Woo verzoek indienen via het formulier rechts op deze pagina.

Het verzoek kan ook telefonisch. Tijdens werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur zijn wij bereikbaar op (015) 260 81 08.

Uitsluitend voor noodgevallen zijn wij na kantoortijden, ook in de weekends en op feestdagen, te bereiken op (015) 260 81 08.

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt het Woo verzoek afgehandeld?

Een Woo verzoek wordt binnen 4 weken afgehandeld. Een Woo verzoek kan bij een omvangrijk of complex verzoek met maximaal 2 weken worden verlengd.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor een Woo verzoek?

Aan het indienen van een Woo verzoek zijn geen kosten verbonden.