Bezwaarschrift indienen


Wat is het?

Bezwaar indienen

Ben je het niet eens met een besluit van Delfland, bijvoorbeeld over een vergunning- of een subsidieaanvraag of over een wat algemener besluit zoals aanpassingen in het landschap? Dan kan je eventueel bezwaar maken.

Wat kan wel en wat kan niet?

Wanneer kan je bezwaar maken?

Een bezwaar moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Je kunt bezwaar maken als:

  • Er een besluit is genomen door Delfland. Als Delfland weigert een besluit te nemen, geldt dat ook als een besluit.
  • Je direct betrokken bent bij het besluit (belanghebbenden).
  • Je het bezwaar indient binnen 6 weken na bekendmaking (verzending) van het besluit.
Wat is de werkwijze van Delfland?

Kan je altijd bezwaar maken?

Soms kun je geen bezwaar op een besluit van Delfland maken. Dat moet je een beroep indienen bij de rechter. Onder het besluit staat vermeld of je bezwaar kan indienen of dat je beroep moet instellen bij de rechter.

Wat is nodig?

Hoe dien ik een bezwaar in?

Je bezwaar dien je schriftelijk in. In je bezwaarbrief moet je in ieder geval opnemen:

  • Je naam en adres
  • Eventueel je telefoonnummer en e-mailadres
  • De datum waarop je de brief stuurt
  • Tegen welk besluit je bezwaar maakt
  • De reden(en) van je bezwaar
  • De eventuele machtiging als je namens iemand anders bezwaar maakt
  • Je handtekening
Waar kan ik melden?

Waar kan ik een bezwaar indienen?

Het bezwaarschrift kun je per e-mail sturen naar:

bezwaarschriftencommissie@hhdelfland.nl

of per post:

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland

t.a.v. de Bezwaarschriftencommissie

Postbus 3061

2601 DB Delft

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt het bezwaar in behandeling genomen?

Na ontvangst van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbevestiging verstuurd. Daarin staat de naam en het telefoonnummer van de persoon met wie je contact kan opnemen over je bezwaarzaak.

Delfland moet binnen twaalf weken na afloop van de bezwaartermijn een besluit hebben genomen. Deze termijn kan met zes weken verlengd worden.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor het indienen van een bezwaar?

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift.