Kwijtschelding aanvragen


Wat is het?

Waarom moet ik waterschapsbelasting betalen?

Met het geld van de waterschapsbelasting werkt Delfland aan schoon, gezond en levend water, het juiste waterpeil, gezuiverd rioolwater en stevige dijken en duinen. We beschermen jou en je leefomgeving zo veel mogelijk tegen wateroverlast, door het voorkomen en oplossen van waterproblemen in je woonomgeving.

Wat kan wel en wat kan niet?

Hoe int Delfland waterschapsbelasting?

De Regionale Belastinggroep (RBG) int de waterschapsbelasting voor Delfland. Voor vragen of opmerkingen kun je terecht bij de RBG. Zie rechts op deze pagina.

Als je de waterschapsbelasting niet kunt betalen, dan kun je om kwijtschelding vragen.

Wat is nodig?

Wat is nodig om kwijtschelding van de waterschapsbelasting aan te vragen?

Wil je in aanmerking komen voor de kwijtschelding van de waterschapsbelasting, dan moet je de volgende documenten meesturen met je verzoek. Mocht je een partner hebben, dan moeten jullie beiden de samen de gevraagde informatie aanleveren:

 • Laatste overzicht van je inkomen (bijvoorbeeld loonstrook, uitkering of AOW).
 • Complete setjes bankafschriften van alle (internet) betaal- en (internet)spaarrekeningen van de afgelopen 3 maanden. Het saldo en alle bij- en afschrijvingen moeten zichtbaar zijn.
 • Indien van toepassing ook meesturen van jezelf en je partner:
  • Overzichten (voorschotbeschikking) van de Belastingdienst van dit jaar
  • De laatste huurspecificatie van dit jaar
  • Zorgpolis met bedragen van dit jaar
  • Betaalbewijs aflossing van belastingschuld(en)
  • Bewijs dat u uw auto/motor niet kunt missen (gehandicaptenparkeerkaart/verklaring werkgever) + kopie(ën) kentekenbewijs.
Waar kan ik melden?

Waar kan ik kwijtschelding van de waterschapsbelasting aanvragen?

Op de website van RBG  (zie rechts op deze pagina de link naar die webstie) kun je bezwaar indienen tegen de waterschapsbelastingaanslag. Je kunt als particulier inloggen met DigiD. Ben je ondernemer? Dan kun je inloggen met eHerkenning. Vanuit het buitenland kun je inloggen met eIDAS.

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de vraag in behandeling genomen?

Telefonische vragen proberen wij direct te beantwoorden. Wanneer dit niet kan, dan belt de RBG je binnen twee werkdagen. Een vraag of melding via MijnRBG wordt zo spoedig mogelijk behandeld.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor het indienen van een verzoek ?

Aan het stellen van een vraag of de beantwoording daarvan zijn geen kosten verbonden.