Handhavingsverzoek


Wat is het?

Wat is toezicht en handhaving?

Onder "toezicht" verstaan we het uitvoeren van controle ter voorkoming van overtredingen en het naleven van voorschriften uit vergunningen of regelgeving. Onder "handhaving" wordt verstaan het herstellen en eventueel bestraffen van het niet naleven van voorschriften uit vergunningen of regelgeving.

Delfland doet dit volgens de regels van o.a. de Omgeveingswet en scheepvaartverkeerwet

Wat kan wel en wat kan niet?

Wat is een handhavingsverzoek?

Een handhavingsverzoek is een verzoek om op te treden tegen (vermeende) wettelijke overtredingen. Bijvoorbeeld het illegaal lozen van vloeistoffen in het water. De situatie moet in strijd zijn met de wet- en regelgeving. Als je dat ziet, kun je Delfland vragen om daar handhavend tegen op te treden. Je kunt ook een melding maken.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Wat doet Delfland met het handhavingsverzoek?

Delfland onderzoekt of er inderdaad een overtreding is begaan. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt een formeel besluit genomen. Als je het niet eens bent met het besluit kun je hier bezwaar tegen maken.

Wat is nodig?

Hoe kan ik een handhavingsverzoek indienen?

Het handhavingsverzoek kun je indienen via het formulier rechts op de pagina. Wij willen graag weten:

  • Wat is de (vermeende) overtreding waarvoor je een handhavingsverzoek aanvraagt?
  • Wat zijn de gevolgen van de (vermeende) overtreding?
  • Je naam, adres en contactgegevens
  • Exacte locatie.
  • Foto’s, indien mogelijk.
Waar kan ik melden?

Waar kan ik een handhavingsverzoek melden?

Je kan de melding doen via het formulier rechts op de pagina.

De melding kan ook telefonisch. Tijdens werkdagen tussen 08.30 uur en op 17.00 uur zijn wij bereikbaar op (015) 260 81 08.

Uitsluitend voor noodgevallen zijn wij na kantoortijden, ook in de weekends en op feestdagen, te bereiken op (015) 260 81 08).

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel doet Delfland onderzoek naar de (vermeende) overtreding?

Delfland neemt het verzoek binnen twee werkdagen in behandeling. Het onderzoek neemt 20 werkdagen in beslag. Het besluit wordt binnen acht weken genomen.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten van een handhavingsverzoek?

Hieraan zijn geen kosten verbonden.