Amerikaanse Rivierkreeft


Wat is het?

Veroorzaakt de Amerikaanse rivierkreeft schade?

De Amerikaanse rivierkreeft is een exoot. Exoten zijn dieren, planten of andere organismes die niet van oorsprong in Nederland thuishoren. Door menselijk handelen is de rivierkreeft in Nederland gekomen. Amerikaanse rivierkreeften hebben hier weinig natuurlijke vijanden en hebben zich dan ook in rap tempo vermenigvuldigd.

Deze kreeften veroorzaken schade aan onze natuur. Ze graven holletjes in oevers en kades. Ze eten waterbeestjes die nodig zijn voor de biodiversiteit. En ze knippen waterplanten stuk die belangrijk zijn voor de waterkwaliteit.

Wat kan wel en wat kan niet?

Mag ik rivierkreeften verwijderen of verplaatsen?

De Amerikaanse rivierkreeft mag je niet met visfuiken of kreeftenkorven vangen. Dit mogen alleen geregistreerde beroepsvissers doen. Je mag ze ook niet vangen en verplaatsen naar een ander water. Zo voorkom je dat er nog meer rivierkreeften komen.

Als je een Amerikaanse rivierkreeft ziet wil je hiervan een melding maken via de app van www.telmee.nl of bij www.waarnemingen.nl  Zie rechts op deze pagina.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Wat doet Delfland om het aantal rivierkreeften te verminderen?

Er zijn veel Amerikaanse rivierkreeften in ons gebied. We kunnen ze niet allemaal te vangen.

Samen met partners en kennisinstituten doen wij onderzoek naar manieren om de Amerikaanse rivierkreeften te bestrijden. Er worden bijvoorbeeld vangproeven gedaan. We bekijken wat het gevolg hiervan is.

Wat is nodig?

Wat is nodig om schade door de rivierkreeften te melden?

Om een melding kunnen doen hebben wij de exacte locatie nodig. Ook hebben wij je gegevens nodig zodat wij eventueel contact met je kunnen opnemen:

  • Je naam, adres en contactgegevens.
  • De exacte locatie.
  • Een foto.
Waar kan ik melden?

Waar kan ik schade door rivierkreeften melden?

Je kan de melding doen via het formulier rechts op de pagina.

De melding kan ook telefonisch. Tijdens werkdagen tussen 08.30 uur en op 17.00 uur zijn wij bereikbaar op (015) 260 81 08.

Uitsluitend voor noodgevallen zijn wij na kantoortijden, ook in de weekends en op feestdagen, te bereiken op (015) 260 81 08).

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt schademelding rivierkreeften in behandeling genomen?

We nemen binnen 5 werkdagen contact met je op om de schademelding door te spreken. De doorlooptijd van de afhandeling is afhankelijk van aard en soort van de eventuele schade.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor het melden van schade door rivierkreeften ?

Er wordt aan de melder geen kosten in rekening gebracht voor de melding en de afhandeling daarvan.