Omgevingswet van kracht, wat betekent dat?

10 januari 2024

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Hiermee veranderen er enkele zaken en procedures voor mensen die van plan zijn te bouwen of iets aan te passen in het gebied van Delfland.

De naam zegt het al: de Omgevingswet gaat over onze leefomgeving. De nieuwe wet bundelt veel wetten en regels van overheden voor als je in het gebied een activiteit wilt doen of ruimtelijke plannen hebt. Als je bijvoorbeeld een steiger wilt plaatsen, krijg je te maken met regels van Delfland.

Waarom regels Delfland?

De regels van Delfland zijn er om onder meer onze dijken, plassen en vaarten te beschermen. Zo mag je niet op een sloot een lozing doen, zomaar een sloot dempen of iets op een dijk bouwen. Want dit heeft nadelige gevolgen voor bijvoorbeeld de waterkwaliteit, het watersysteem en de stabiliteit van dijken. Met de komst van de Omgevingswet staan de regels van Delfland in de waterschapsverordening; vóór die datum stonden ze in de Keur en de Algemene Regels.

Nieuw, centraal Omgevingsloket

Vanaf 1 januari 2024 kun je de regels van overheden raadplegen in het nieuwe, centrale omgevingsloket. Hier kun je nagaan of je voor jouw activiteit of bouwplannen een vergunning nodig hebt of dat je kunt volstaan met het doen van een melding. In het omgevingsloket kun je vervolgens de vergunningaanvraag of melding indienen.

Participatie: omgeving betrekken

Als jij een plan hebt in het gebied, krijg je bij het aanvragen van de vergunning of het doen van de melding de vraag of je de omgeving hebt betrokken en op welke manier. Het betrekken van de omgeving bij een plan noemen we participatie.  
De Omgevingswet verplicht overheden om mensen en organisaties te betrekken bij hun plannen en projecten in het gebied. Delfland deed dit vaak al, maar vanaf 1 januari 2024 is het dus verplicht.

Meer informatie over de Omgevingswet, vind je op deze webpagina.


Als je plannen hebt in het gebied van Delfland, moet je rekening houden met water.