Dijkgraaf Daverveldt van Delfland aanbevolen voor herbenoeming

25 januari 2024

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland maakte op donderdag 25 januari bekend dat het graag verder wil met dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt.De aanbeveling om Daverveldt voor te dragen voor een nieuwe termijn van zes jaar gaat nu naar Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

Daverveldt is sinds 2018 dijkgraaf bij het Hoogheemraadschap van Delfland: zijn eerste termijn van zes jaar loopt af op 1 juni van dit jaar. Een vertrouwenscommissie, samengesteld uit leden van het algemeen bestuur en onder voorzitterschap van Nieske Dijkshoorn (BBB), heeft aan het algemeen bestuur geadviseerd Daverveldt aan te bevelen voor een herbenoeming. Tijdens een bijzondere vergadering op donderdag 25 januari heeft het algemeen bestuur besloten om dat advies over te nemen.

Nieske Dijkshoorn, voorzitter van de vertrouwenscommissie en lid van de verenigde vergadering: “De heer Daverveldt heeft de afgelopen jaren laten zien een geschikte dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland te zijn. Hij is aimabel en benaderbaar en staat open voor feedback. Hij is gegroeid in zijn rol als dijkgraaf en blijft zich daarin ontwikkelen. Hij heeft overzicht, laat zich niet snel uit het veld slaan en gaat aan de slag om problemen op te lossen.”

Benoemd door de Koning

De aanbeveling van het algemeen bestuur gaat nu naar de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Die zullen de aanbeveling daarna doorzenden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dat voorstel gaat vervolgens in de vorm van een Koninklijk Besluit ter ondertekening naar de Koning. Na ondertekening zal de Commissaris van de Koning dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt opnieuw beëdigen.

Grote opgaven voor Delfland

Delfland staat voor grote opgaven: als gevolg van klimaatverandering zal het waterschap zijn gebied moeten aanpassen zodat het piekbuien kan opvangen en lange periodes van droogte kan doorstaan. Daarnaast wil Delfland de waterkwaliteit blijvend verbeteren, zijn dijken onderhouden en een bijdrage leveren aan het soepel laten verlopen van de energietransitie. Het algemeen bestuur is blij dat de heer Daverveldt ook de komende jaren als dijkgraaf zijn rol daarbij wil spelen. Daverveldt is de 52ste dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland en is voorzitter van het algemeen en het dagelijks bestuur.

Delfland bestaat 735 jaar

In 2024 bestaat het Hoogheemraadschap van Delfland 735 jaar. Om dat te vieren, organiseert het waterschap een heel jubileumjaar lang lezingen, tentoonstellingen en andere activiteiten. En: de komende maanden vertelt het waterschap hoe het door de eeuwen heen steeds veranderde zodat het kon blijven doen waar het al sinds 1289 goed in is: zorgen voor veilige en stevige dijken en voor voldoende en schoon water.

Meer lezen over het jubileumjaar kan via een speciale ‘Delfland 735 jaar’-pagina op de website van Delfland.