Varen in Delfland

2 april 2024

Het vaarseizoen is weer begonnen. Houd rekening met elkaar en de natuur.

In ons gebied kun je heerlijk varen. Er valt er volop te genieten van de natuur in en langs het water. Wie vaart weet ook dat er op het water regels gelden. Het is belangrijk om je daaraan te houden.

Veel van de vaarwateren in ons vaargebied zijn smal en ondiep en hebben een kwetsbare waternatuur. Om te voorkomen dat oevers door golfslag afkalven mag je maximaal 6 km per uur varen. Daarnaast is het niet toegestaan om overal aan te meren.

Om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd, voeren onze toezichthouders regelmatig controles uit. We werken hierbij samen met de politie en gemeenten. Door de vaarregels te respecteren en rekening te houden met elkaar, de natuur en omwonenden kunnen we er samen voor zorgen dat het plezierig blijft op het water.

Ga goed voorbereid op pad. Bekijk de actuele afsluitingen en stremmingen: Stremmingen: overzicht en regelen.

Meer weten over varen en de regels? Kijk dan hier: Varen in Delfland