Onderhoud sloten en vaarten in voorjaar: extra zorg voor de natuur

20 maart 2023

Voor de afvoer van een hevige regenbui of aanvoer van water tijdens droogte is het belangrijk dat de sloten en vaarten op de juiste diepte zijn. Daarom is baggeren noodzakelijk. Het onderhoud vindt ook plaats in het voorjaar. Door extra zorg en aandacht voor het leven in en om het water is dat mogelijk.

In het voorjaar controleren we sloten en vaarten vooraf op de aanwezigheid van broednesten. Aannemers werken volgens strikte ecologische werkprotocollen en blijven uit de buurt van de nesten. Ze werken zoveel mogelijk vanaf de kant en geven vissen de ruimte om tijdig weg te zwemmen.

Mocht het waterleven onverhoopt toch last hebben van het onderhoud, worden de werkzaamheden ter plaatse gelijk stilgelegd. Zo wordt de natuur zo min mogelijk te verstoord en wordt wateroverlast en -tekort aangepakt.

Waarom is baggeren nodig?

In alle sloten en vaarten ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer twee centimeter per jaar. Om ervoor te zorgen dat water goed kan blijven doorstromen, wordt er om de acht jaar gecontroleerd of de sloot op de juiste diepte is. Als dit niet zo is, wordt er gebaggerd.

Waar en wanneer wordt er gebaggerd?

Bekijk op deze kaart waar Delfland op dit moment aan het werk is, of binnenkort start met baggeren. De vastgestelde diepte voor iedere sloot of vaart staat aangegeven in de legger.

Bewonersbrief

Alle aannemers die in opdracht van Delfland onderhoud uitvoeren aan de sloten en informeren de omliggende bewoners een paar dagen vóór aanvang van de werkzaamheden met een bewonersbrief.

Vergoeding voor in ontvangst nemen bagger

Bagger bevat veel organische voedingsstoffen en kan gebruikt worden als grondverbeteraar. De eigenaren ontvangen een vergoeding voor het ontvangen van de bagger op hun stuk grond. Alle betrokken grondeigenaren ontvangen een brief waarin de werkwijze wordt uitgelegd. De bagger is vooraf onderzocht. De schone bagger wordt op de kant gelegd. Dit is wel zo duurzaam en scheelt transport- en depotkosten. Op onze website is onder ‘Ontvangstplicht bagger’ meer te lezen over deze procedure en de vergoeding. Wanneer de bagger vervuild is, voert Delfland de bagger af naar een erkend depot.

Duurzaam toepassen van bagger

Delfland wil zoveel mogelijk bagger in het eigen gebied houden. Dit is duurzaam en beter voor het milieu. Inwoners kunnen Delfland daarbij helpen door hun grond beschikbaar te stellen voor het ontvangen van bagger. Niet alleen met inwoners, maar ook met organisaties maken we graag afspraken om bagger duurzaam toe te passen of te hergebruiken.