Natuurvriendelijk maaien voor waterkwaliteit in Westland

22 juni 2023

Deze week ontvangen ongeveer 1300 inwoners en ondernemers in het Westland een brief over natuurvriendelijk maaien van sloten en vaarten. Onder de naam ‘Ecokleurenkoers’ bieden we de geadresseerden een handreiking aan waarin duidelijk wordt waar waterplanten mogen blijven staan en waar ze moeten worden weggehaald.

Eigenaren van een perceel dat grenst aan een sloot of vaart dragen vaak de verantwoordelijkheid voor het onderhoud ervan. Goed onderhoud is belangrijk voor de doorstroming van het water en het behoud van droge voeten en voldoende water. Maar daar waar het kan laten we waterplanten liever staan. Want voldoende waterplanten spelen een belangrijke rol in het behoud van schoon, gezond en levend water. Ze bieden een leefomgeving voor vissen, vogels en insecten. Hoe meer verschillende planten er zijn, hoe meer diversiteit in en rondom het water. Via deze brief laten we zien in welke sloot of vaart natuurvriendelijk onderhoud mogelijk is. In de gemeente Westland ontvangen ongeveer 1300 inwoners en ondernemers deze week een brief hierover.

Hoe werkt de Ecokleurenkoers?

De Ecokleurenkoers geeft met een kleur per sloot of vaart aan of er ruimte is voor de ontwikkeling van waternatuur. We maken onderscheid tussen blauwe, gele en groene sloten en vaarten. In groene en gele sloten en vaarten is natuurvriendelijk onderhoud mogelijk, in blauwe niet. Wil je weten in welke sloten en vaarten natuurvriendelijk onderhoud mogelijk is? Of ben je op zoek naar andere informatie over natuurvriendelijk onderhoud? Kijk dan op: www.hhdelfland.nl/ecokleurenkoers

Ecokleurenkoers