Installatie nieuw college Delfland

1 juni 2023

De leden van het nieuwe college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland zijn op donderdag 1 juni benoemd door de Verenigde Vergadering.

Het nieuwe college, ofwel Dagelijks Bestuur, is vanaf 1 juni 2023 als volgt samengesteld:

  • Piet-Hein Daverveldt, Dijkgraaf
  • Robert Tieman (BBB), Hoogheemraad
  • Peter Ouwendijk (VVD), Hoogheemraad
  • Manita Koop (CDA/CU-SGP), Hoogheemraad
  • Stijn van Boxmeer (Natuurterreinen), Hoogheemraad

Secretaris-directeur Pieter Janssen blijft secretaris van dit college.

Verdeling van de portefeuilles

  • Robert Tieman (BBB), Waterketen
  • Peter Ouwendijk (VVD), Waterveiligheid & Financiën
  • Manita Koop (CDA/CU-SGP), Waterkwantiteit
  • Stijn van Boxmeer (Natuurterreinen), Waterkwaliteit

Coalitieakkoord

Vorige week bereikten de onderhandelaars van BBB, VVD, CDA/CU-SGP en Natuurterreinen, samen met de fracties van Ongebouwd, BVNL en JA21, een coalitieakkoord bereikt: ‘Water voor Mens en Natuur. Een trendbreuk in waterbeheer.’ In dit akkoord staan afspraken waar de partijen zich aan verbinden. Vanwege de urgentie is waterkwaliteit het meest concreet uitgewerkte onderdeel. Lees hier het hele nieuwbericht over het coalitieakkoord.


Installatie nieuw college Delfland

Van links naar rechts: Piet-Hein Daverveldt, Stijn van Boxmeer, Manita Koop, Peter Ouwendijk, Robert Tieman en Pieter Janssen