Delfland bereikt coalitieakkoord: schoon water staat voorop

25 mei 2023

Vandaag hebben de onderhandelaars van BBB, VVD, CDA/CU-SGP en Natuurterreinen, samen met de fracties van Ongebouwd, BVNL en JA21, een coalitieakkoord bereikt: ‘Water voor Mens en Natuur. Een trendbreuk in waterbeheer.’ In dit akkoord staan afspraken waar de partijen zich aan verbinden. Vanwege de urgentie is waterkwaliteit het meest concreet uitgewerkte onderdeel.

Eind 2027 moet het watersysteem van Delfland aan de vereisten van waterkwaliteit voldoen. Delfland werkt er hard aan om dit te bereiken. Aanvullend is een grotere en deels andere inspanning nodig. Bijvoorbeeld door extra te investeren in handhaving, participatie en nieuwe werkwijzen in de waterketen. Deze hogere ambities en te bereiken doelstellingen markeren een trendbreuk.

Naast het onderwerp waterkwaliteit zijn ook de volgende onderwerpen in het coalitieakkoord opgenomen: klimaatverandering, natuurlijk evenwicht, waterketen en waterveiligheid. Deze onderwerpen zijn op hoofdlijnen beschreven.

Beoogd nieuw college

Het nieuwe college van Delfland bestaat uit bestuurders van BBB (Robert Tieman), VVD (Peter Ouwendijk), CDA/CU-SGP (Manita Koop) en Natuurterreinen (Stijn van Boxmeer). Zij worden voorgedragen voor installatie tijdens de verenigde vergadering van 1 juni aanstaande.

In de afgelopen weken is onder leiding van Bert Blase intensief gewerkt aan het akkoord. De opstellers hechten aan de inbreng van alle fracties uit de verenigde vergadering.

Meer informatie

Het coalitieakkoord. (pdf, 3.2 MB)


De opstellers van het akkoord: BBB, VVD, CDA/CU-SGP, Natuurterreinen, Ongebouwd, JA21 en BVNL.