Gemalen voeren vele regenwater af

14 januari 2023

Het regent flink. Onze gemalen staan allemaal aan. Ze zorgen ervoor dat het vele regenwater wordt afgevoerd, en houden het water in sloten en vaarten in ons gebied op het juiste waterpeil.

Aan de Hofweg in de polder van Schieveen hebben wij twee extra pompen neergezet. In Maasland renoveren wij gemaal Dijkpolder. De tijdelijke pompen die de functie van het gemaal overnemen tijdens de werkzaamheden hebben wij uitgebreid met een extra mobiele pomp.

Er is voldoende ruimte in het watersysteem voor de verwachte neerslag. We blijven alert.

Update 16 januari

Vasthouden en langdurig opslaan van water binnen het huidige watersysteem, om in te zetten in drogere perioden, is niet mogelijk. De bergingsruimte moet beschikbaar zijn voor als de volgende bui valt. Er is in ons grotendeels volgebouwde gebied simpelweg geen ruimte voor opslag. Daarom zoeken we samen met partners naar alternatieven om overtollig water onder de grond op te slaan en weer te kunnen hergebruiken. Dan doen we al bij Cromvlietpark in Den Haag en in Spangen naast het Sparta stadion in Rotterdam. Ook in het Westland zijn er ontwikkelingen om water in de diepe ondergrond op te slaan en te gebruiken. Dergelijke innovaties en initiatieven zullen we meer moeten gaan toepassen.

Op www.klimaatkrachtig.nl is meer te lezen over hoe je ook in je eigen omgeving bij kan dragen om water op te vangen en vast te houden.

Grondwater

We krijgen meldingen binnen van mensen die te maken hebben met een kelder of kruipruimte die onder water staat. Wateroverlast door stijgend grondwater. De gemeente zorgt ervoor dat je als burger één aanspreekpunt hebt voor vragen en klachten over grondwater. Dat is het grondwaterloket. Zij hebben actuele gegevens over het grondwater en onderzoeken je klacht.

Op deze pagina vind je per gemeente waar je terecht kunt:

Grondwater - Delfland (hhdelfland.nl)

Heb je overlast van water dat bijvoorbeeld overstroomt uit een volgelopen sloot, dan kun je wel bij Delfland aankloppen. Bel dan 015 - 260 8108.