Tweede duiker onder provinciale weg verbetert waterafvoer voor Oranjebuurt, De Lier

11 december 2023

Deze week wordt de nieuwe duiker via een boring onder de N223 aangelegd voor de Oranjebuurt in De Lier. Deze afvoerbuis verbindt het water bij de Koningin Julianalaan met de sloot langs het Kralingerpad en komt onder de provinciale weg te liggen. Een bijzondere klus voor een belangrijk project van de gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland. Wethouder Michiel Ferwerda en hoogheemraad Manita Koop brachten een bezoek aan de bouwplaats.

“De aanpak van de wateroverlast in de Oranjebuurt is niet zomaar een project,” vertelt hoogheemraad Manita Koop. “Hevige buien zijn in deze buurt een groot probleem. De wijk ligt laag en water kan niet makkelijk weg. Om droge voeten te houden, nu en in de toekomst, moeten we aanpassingen maken in onze omgeving. Dit project is daar een voorbeeld van. Maar wat we ook kunnen doen is minder tegels en meer groen. En dat moeten we samendoen: waterschap, gemeente, ondernemers en inwoners.”

Boring onder de weg door

De nieuwe afvoerbuis heeft een inwendige diameter van 80 centimeter en is ongeveer 50 meter lang. Deze duiker wordt via een boring onder de provinciale weg aangelegd. Een groot voordeel hiervan is dat de provinciale weg open kan blijven. Daarnaast kan met deze boortechniek, een zogenoemde ‘gesloten front boring’, ook rekening worden gehouden met de bestaande infrastructuur, zoals de kabels en leidingen die in de ondergrond liggen. De werkzaamheden duren tot februari 2024.

Pakket van 5 maatregelen

De nieuwe duiker onder de N223 is één van een vijftal maatregelen. Het complete pakket aan maatregelen helpt om regenwater op te vangen en verbetert de afvoer ervan. Een deel van de maatregelen is al uitgevoerd, bijvoorbeeld het verbreden van de watergang langs het Kralingerpad. De uitvoering van de andere maatregelen, zoals de aanleg van de duiker onder de Burgerdijkseweg, wordt nog voorbereid.

Meer ruimte voor water

De Oranjebuurt in De Lier is gebouwd op één van de laagstgelegen plekken van het Westland en er is beperkt ruimte om water op te vangen en vast te houden. Dat maakt het afvoeren van overtollig regenwater lastig. Hierdoor hebben bewoners na hevige buien regelmatig te maken met wateroverlast. Samen met de gemeente Westland gaat Delfland aan de slag om die wateroverlast aan te pakken.

“Mooi om te zien dat de werkzaamheden zijn begonnen”, vertelt wethouder Michiel Ferwerda. “Samen met het hoogheemraadschap werken we hier aan het klimaatadaptief inrichten van de gemeente. Het is belangrijk dit samen te doen met de gemeente, het hoogheemraadschap, ondernemers en inwoners. Als iedereen een stapje zet maken we samen een grote beweging.’’

Meer informatie

Meer informatie over de aanpak van wateroverlast in de Oranjebuurt, vind je op de website van Delfland.


Wethouder Michiel Ferwerda en hoogheemraad Manita Koop brengen een bezoek aan de bouwplaats.

Boorkop die wordt gebruikt bij de boring