Hoge PFOS-waarden in vervuilde sloot Forepark, PFOS in sloten in woonwijk afgenomen

22 december 2023

Uit nieuwe metingen blijkt dat in de vervuilde sloot op het bedrijventerrein Forepark in Den Haag fors hogere PFOS- waarden aanwezig zijn dan eerder gemeten. De gemeten PFOS-waarden in de sloten in de omliggende woonwijk Leidschenveen zijn afgelopen tijd juist afgenomen. GGD Haaglanden adviseert de maatregelen uit het RIVM-advies van 17 augustus 2023 te blijven handhaven. Zo wordt blootstelling aan PFOS voorkomen.

De nieuwe meetresultaten geven geen aanleiding voor nieuwe maatregelen: de bestaande tijdelijke maatregelen blijven daarom van kracht. De vervuilde sloot op het bedrijventerrein Forepark blijft afgesloten om verdere verspreiding van vervuild water richting de woonwijk te voorkomen. De daling van PFOS-waarden in de sloten in de omliggende woonwijk in Leidschenveen laat zien dat deze maatregel werkt.

Ook de eerder afgegeven adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van 17 augustus 2023 blijven van kracht: het advies is het water uit de vervuilde sloot niet te gebruiken voor het besproeien van moestuinen, er niet in te zwemmen en geen vis uit deze sloot te eten. Delfland heeft het RIVM om advies gevraagd over de gevolgen van de nieuwste meetresultaten voor de waternatuur.
Het water uit de sloten van de woonwijk kan wel gebruikt worden voor het besproeien van moestuinen. Zwemmen in de sloten in de woonwijk brengt volgens het RIVM weinig risico’s voor de gezondheid met zich mee. De sloten in de woonwijk en op het bedrijventerrein zijn overigens geen officiële zwemlocaties.

Bewoners van het bedrijventerrein Forepark en de omliggende woonwijk in Leidschenveen ontvangen vandaag, vrijdag 22 december, een brief van het Hoogheemraadschap van Delfland waarin ze worden geïnformeerd.

Onderzoek naar de oorzaak van de vervuiling gaat door

De nieuwe meetresultaten laten zien dat de oorzaak van de vervuiling nog niet is gevonden. Het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Den Haag en de Omgevingsdienst Haaglanden voeren daarom samen nog altijd onderzoek uit. We hopen de mogelijke oorzaak van de PFOS-vervuiling alsnog te kunnen opsporen.

PFOS monitoren

Delfland volgt uiteraard nog altijd de aanbeveling van het RIVM van afgelopen zomer om de PFOS-concentraties in de sloten op het bedrijventerrein Forepark en de omliggende woonwijk te blijven monitoren. Zo kunnen de betrokken organisaties snel extra maatregelen nemen als de nieuwe meetresultaten daar aanleiding voor geven.

Dossier PFAS

Alle tot nu beschikbare informatie over de met PFOS en PFAS vervuilde sloot op het bedrijventerrein Forepark in Den Haag is te bekijken in het Dossier PFAS op onze website.