Aangepast RIVM-advies na recente metingen sloten Forepark en Leidschenveen

17 augustus 2023

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een nieuw advies uitgebracht voor de sloten op het bedrijventerrein Forepark en de omliggende woonwijk in Leidschenveen, Den Haag. In die sloten zijn concentraties PFOS gemeten. Het RIVM handhaaft een aantal eerdere adviezen, andere zijn juist afgezwakt: het water uit de sloten van de woonwijk kan weer gebruikt worden voor het besproeien van moestuinen.

8317

Naar aanleiding van de nieuwe meetresultaten waarover het waterschap eerder berichtte, vroeg Delfland advies aan het RIVM over het besproeien van moestuinen met slootwater, het eten van zelf gevangen vis, het zwemmen in de sloten door mensen en huisdieren en over de dieren van Stadsboerderij Landzigt. Het RIVM heeft daarop een aanvullende inschatting gedaan en adviseert bovendien om de concentratie PFOS (en PFAS) in het water van de woonwijk te blijven volgen. Bewoners van het bedrijventerrein Forepark en de omliggende woonwijk in Leidschenveen ontvingen op donderdag 17 augustus een brief in de bus met daarin uitleg over de aangepaste RIVM-adviezen.

Moestuinen besproeien

Het water uit de sloten van de woonwijk kan weer gebruikt worden voor het besproeien van moestuinen. Het RIVM raadt nog wel uit voorzorg af om het water uit de vervuilde sloot op het bedrijvenpark te gebruiken voor het bewateren van moestuinen. Het gaat om de sloot die ligt tussen de straten Tiber en Donau en langs de straten Regge en Linge.

Zelf gevangen vis eten

Voor de vervuilde sloot op het bedrijventerrein geldt een visverbod. In andere sloten op het bedrijventerrein en in de woonwijk mag alleen met een vergunning worden gevist. De regel is om gevangen vis terug te zetten. Het eten van zelf gevangen vis wordt afgeraden voor het hele gebied, dus zowel het industrieterrein als de woonwijk.

Zwemmen in de sloten

Zwemmen in de vervuilde sloot op het bedrijventerrein Forepark wordt door het RIVM nog altijd afgeraden. Het RIVM verwacht dat zwemmen in de woonwijk weinig risico’s voor de gezondheid met zich meebrengt. De sloten op het bedrijventerrein en in de woonwijk zijn overigens geen officiële zwemlocaties. Zwemmen kan op twaalf officiële locaties in het gebied van Delfland.

Huisdieren en stadsboerderij

Het RIVM ziet ook na de nieuwe metingen geen gezondheidsrisico’s voor huisdieren als die zwemmen in en drinken uit het slootwater op het bedrijventerrein en in de woonwijk. Ook de dieren van Stadsboerderij Landzigt bij Leidschenveen kunnen slootwater blijven drinken.

Maatregelen Delfland

Delfland handhaaft naar aanleiding van het nieuwe RIVM-advies de eigen maatregelen bij de vervuilde sloot op het bedrijventerrein. Eerder deze zomer werd die afgesloten in de directe verbinding met de woonwijk. Ook werden er waarschuwingsborden geplaatst. Het waterschap volgt de aanbeveling van het RIVM op de PFOS-concentraties in de sloten te blijven meten.

Brononderzoek

Samen met de omgevingsdienst Haaglanden en de gemeente Den Haag doet het hoogheemraadschap onderzoek naar de mogelijke bron(nen) van vervuiling op het bedrijventerrein. Op basis van de eerste resultaten worden nieuwe metingen uitgevoerd en wordt er verder onderzoek gedaan. Delfland, Haaglanden en de gemeente Den Haag willen het onderzoek zorgvuldig uitvoeren. Daardoor kan het ook nog langere tijd duren voordat er meer bekend is over de bron(nen).

Boven Europese norm

Het RIVM adviseert over de veertien resultaten van recente metingen die Delfland deed in het water van de sloten op het bedrijventerrein en in de woonwijk. In de woonwijk liggen de gemeten waarden tussen de 9,5 en 13 nanogram PFOS per liter slootwater. Volgens de Europese norm voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), die als doel heeft om de kwaliteit van oppervlaktewater te waarborgen, mag slootwater maximaal 0,65 nanogram PFOS per liter bevatten. Deze norm is ook gebaseerd op de consumptie van vis door de mens. De vervuilde sloot op het bedrijventerrein bevatte volgens de laatste meting 260 nanogram per liter. Tijdens de metingen in de sloten zijn ook andere PFAS-stoffen, waarvoor nog geen normen zijn, in het water aangetroffen.

Bewonersavond

Begin september zijn wijkbewoners welkom op een informatiebijeenkomst: zij ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging. Delfland en de gemeente Den Haag organiseren deze bijeenkomst samen met de bewonersorganisatie om uitleg te geven over de situatie. Bewoners kunnen tijdens die bijeenkomst hun zorgen delen en vragen stellen. Ook de GGD Haaglanden zal aanwezig zijn om bewonersvragen over gezondheidsaspecten te beantwoorden.

Vragen en antwoorden

Vragen over gezondheidsaspecten kunnen omwonenden nu ook al stellen aan de GGD Haaglanden via (088) 355 01 00 of gezondheidenmilieu@ggdhaaglanden.nl. Voor antwoorden op andere vragen kunnen zij terecht op de ‘vragen en antwoorden’-pagina’ op de website van Delfland. Met vragen die daar niet beantwoord worden, kunnen bewoners via (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl contact opnemen met het waterschap.

PFAS-stoffen verbieden

PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen. Bekende voorbeelden zijn PFOS, PFOA en GenX. Die worden allemaal door de mens gemaakt en in veel producten en productieprocessen gebruikt. En het is steeds duidelijker hoe schadelijk die stoffen zijn voor de mens en het milieu. Overal in Nederland (en daarbuiten) zit PFAS in de bodem, in het water, in planten en dieren. En via ons eten en drinken komt PFAS ook in ons lichaam terecht. Uit eerder RIVM-onderzoek blijkt dat de Nederlandse bevolking via voedsel en drinkwater al te veel PFAS binnenkrijgt.

“PFAS-stoffen in het oppervlaktewater zijn een complex probleem”, stelt hoogheemraad Stijn van Boxmeer. “Iedereen vergaart continu meer kennis over dit onderwerp. Het vergt een collectieve inspanning van het ministerie, het RIVM en de Unie van Waterschappen om PFAS de wereld uit te helpen.” Daarom steunt Delfland de inspanningen van het Rijk voor een Europees verbod op PFAS-stoffen.

Dossier PFAS

Alle tot nu beschikbare informatie over de met PFOS en PFAS vervuilde sloot op het bedrijventerrein Forepark in Den Haag is te bekijken in het Dossier PFAS op onze website.


Meer informatie