Nieuwste meetresultaten: maatregelen blijven van kracht

9 augustus 2023

Nieuwe metingen in de sloten rondom het bedrijventerrein Forepark in Den Haag bevestigen dat er PFOS en PFAS-stoffen in het slootwater zitten. De vervuilde sloot op het bedrijventerrein blijft daarom afgesloten en het RIVM-advies blijft vooralsnog gehandhaafd om het water niet te gebruiken voor moestuinen, niet in de sloten te zwemmen of hier gevangen vis op te eten. Het waterschap gaat ondertussen verder met het onderzoek naar de bron(nen) van de vervuiling.

Delfland deed de afgelopen weken veertien metingen in het water van de sloten op het bedrijventerrein en in de woonwijk. In de woonwijk liggen de gemeten waarden tussen de 9,5 en 13 nanogram PFOS per liter slootwater. Volgens de Europese norm voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), die als doel heeft om de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater te waarborgen, mag slootwater maximaal 0,65 nanogram PFOS per liter bevatten.De vervuilde sloot op het bedrijventerrein, die eerder door Delfland is afgesloten, bevatte volgens de laatste meting 260 nanogram per liter. Tijdens de metingen in de sloten zijn ook andere PFAS-stoffen in het water aangetroffen.

KaartjeV3
Meetlocaties Delfland 2023

Maatregelen blijven van kracht

De resultaten van deze nieuwe metingen bevestigen het beeld van de versnelde metingen die Delfland al eerder deed. Daarom blijven de toen genomen maatregelen van kracht. Deze maatregelen liggen ook in lijn met het RIVM-advies van 21 juli. Daarin adviseert het RIVM op basis van de in 2021 gemeten waarden vooralsnog het slootwater niet te gebruiken voor het besproeien van moestuinen. Ook raadt het RIVM af om in de sloten in de woonwijk rondom het bedrijventerrein te zwemmen of hier gevangen vis op te eten. Volgens het RIVM-advies van 21 juli is er geen risico voor huisdieren wanneer zij zwemmen in dit water. De sloot op het industrieterrein Forepark blijft afgesloten en de informatieborden blijven daar staan.

Stijn van Boxmeer, hoogheemraad bij Delfland: "Wij snappen heel goed dat de omwonenden zich ongerust maken wanneer er hoge PFOS-concentraties worden aangetroffen in een sloot in de buurt. Natuurlijk willen ze dan weten wat er aan de hand is. En wat dit betekent voor de gezondheid van hunzelf en dat van hun huisdieren.” Daarom heeft Delfland het RIVM gevraagd te adviseren wat de nieuwe meetresultaten betekenen voor de volksgezondheid. Dit advies zal naar verwachting in de week van 14 augustus bekend zijn.

Onderzoek naar bron(nen) vervuiling

Delfland en de Omgevingsdienst Haaglanden doen samen onderzoek naar de mogelijke bron(nen) van vervuiling. Delfland en de omgevingsdienst willen het onderzoek goed en zorgvuldig uitvoeren: daardoor kan het nog enige tijd duren voordat hierover meer bekend is. Ook kunnen meerdere metingen nodig zijn. Ondertussen onderzoeken Delfland en de gemeente Den Haag of en zo ja welke aanvullende maatregelen nodig zijn nadat de bron(nen) van de vervuiling is (of zijn) vastgesteld.

Bewonersavond

Begin september – na de schoolvakantie – organiseren het waterschap en de gemeente Den Haag samen met de bewonersorganisatie een informatiebijeenkomst voor bewoners om uitleg te geven over de situatie. Wijkbewoners kunnen tijdens die bijeenkomst hun zorgen delen en vragen stellen. Ook de GGD Haaglanden zal aanwezig zijn om vragen van bewoners over gezondheidsaspecten te beantwoorden.

Vragen over gezondheidsrisico’s kunnen omwonenden nu ook al stellen aan de GGD Haaglanden via (088) 355 01 00 of gezondheidenmilieu@ggdhaaglanden.nl. Voor antwoorden op andere vragen kunnen zij terecht op de ‘vragen en antwoorden’-pagina’ op de website van Delfland. Met vragen die daar niet beantwoord worden, kunnen bewoners via (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl contact opnemen met het waterschap.

PFAS-stoffen verbieden

PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen. Bekende voorbeelden zijn PFOS, PFOA en GenX. Die worden allemaal door de mens gemaakt en in veel producten en productieprocessen gebruikt. En het is steeds duidelijker hoe schadelijk die stoffen zijn voor de mens en het milieu. PFAS breekt beperkt af, verspreidt zich makkelijk en hoopt zich op in planten, dieren en mensen.

Overal in Nederland (en daarbuiten) zit PFAS in de bodem, in het water, in planten en dieren. En via ons eten en drinken komt PFAS ook in ons lichaam terecht. PFAS-stoffen zijn moeilijk uit het milieu te verwijderen. Belangrijk is dus dat ze er niet meer in komen. Daarom steunt Delfland de inspanningen van het Rijk voor een Europees verbod op PFAS-stoffen.

Dossier PFAS

Alle tot nu beschikbare informatie over de met PFOS vervuilde sloot op het bedrijventerrein Forepark in Den Haag is te bekijken in het Dossier PFAS op onze website. Hier staan ook de antwoorden van Delfland op de vragen van het algemeen bestuur van Delfland ('BBB (pdf, 8 MB)' en 'Water Natuurlijk, PvdA, PvdD, AWP en CDA (pdf, 158 kB)') en van de bewonersorganisatie (pdf, 8.3 MB).


Meer informatie