Hoogheemraadschap van Delfland sluit uit voorzorg sloot Forepark af

21 juli 2023

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft besloten om de sloot op het bedrijventerrein Forepark in Den Haag uit voorzorg af te sluiten. Uit metingen die afgelopen week zijn verricht, blijkt dat het slootwater vervuild is. De gemeten PFOS-waarden zijn lager dan uit eerder metingen is gebleken (180 nanogram per liter in 2021 ten opzichte van 87 nanogram per liter nu), maar er zitten ook andere PFAS-stoffen in de sloot. Wij winnen nadere informatie in bij het RIVM over de betekenis van de gemeten stoffen en hun waarden voor de volksgezondheid.

Wij gaan door met het onderzoek naar de mogelijke bron van de vervuiling. Door het afsluiten van de sloot op het bedrijventerrein voorkomen we ondertussen dat het vervuilde water zich verspreidt. We bekijken ook welke andere maatregelen we de komende tijd moeten nemen.

Ook in de woonwijk naast de sloot is een meting verricht, maar de resultaten daarvan geven vooralsnog geen aanleiding om ook daar sloten af te sluiten. Wij wachten nog op de resultaten van veertien andere metingen die in de woonwijk zijn gedaan. Voor de zekerheid worden in de woonwijk in de komende week acht extra metingen verricht.

Zoals eerder aangegeven, adviseren wij om het slootwater niet te gebruiken voor moestuinen. Ook raden we aan om er niet te zwemmen. Voor de sloot op het bedrijventerrein geldt al een visverbod.

Bewonersavond

Het hoogheemraadschap heeft begrip voor de ongerustheid die mogelijk is ontstaan bij omwonenden. Ook wij willen weten wat de gevolgen zijn van de stoffen die in het water zijn gemeten. Zodra we meer informatie hebben gekregen van het RIVM, zullen wij de informatie openbaar maken.

Wij willen dan ook samen met de gemeente Den Haag en het RIVM een informatiebijeenkomst voor de buurtbewoners organiseren.

PFAS-stoffen verbieden

Waterkwaliteit is een van de belangrijkste onderwerpen in het onlangs gesloten coalitieakkoord van Delfland. Het hoogheemraadschap heeft zich ingezet voor het vaststellen van PFAS-normen. PFAS zijn door de mens gemaakte, schadelijk stoffen die in verschillende (consumenten)producten zitten, waaronder smeermiddelen, voedselverpakkingsmaterialen, blusschuim, anti-aanbaklagen van pannen, kleding, textiel en cosmetica. Ook worden ze gebruikt in verschillende industriële toepassingen en processen. Hoogheemraad Stijn van Boxmeer: “PFAS-stoffen zijn moeilijk, zo niet onmogelijk uit het milieu te verwijderen. Belangrijk is dus dat ze er niet meer in komen. Wat niet in het milieu komt, hoeft er immers ook niet uit. Daarom steunen wij de inspanningen van het Rijk voor een Europees verbod op PFAS-stoffen.”

Antwoorden op bewonersvragen

Voor vragen over eventuele gezondheidsrisico’s kunnen omwonenden contact opnemen met de GGD Haaglanden. Voor antwoorden op andere vragen kunnen zij terecht op de ‘vragen en antwoorden’-pagina’ op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland. Voor vragen die daar niet beantwoord worden, kunnen zij via (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl contact opnemen met het waterschap.

Voor vragen over de gezondheid kunnen omwonenden contact opnemen met de GGD Haaglanden, afdeling Leefomgeving: gezondheidenmilieu@ggdhaaglanden.nl, telefoonnummer: (088) 355 01 00.


Meer informatie