Zonneweide Kapittelland


Enkele jaren geleden ontstond het idee om een braakliggend perceel aan het Kapittelland in Hoek van Holland om te toveren tot een zonneweide. Voor dit proces zijn we in gesprek gegaan met de omwonenden en gekomen tot een zonneweide omlijst door grondwallen, beplanting en en paddenpoel.

Hoogheemraadschap van Delfland zorgt in alle omstandigheden voor ‘droge voeten en voldoende en schoon water’. De laatste jaren ervaren wij steeds sterker en vaker de optredende gevolgen van klimaatverandering. Door heviger en frequenter voorkomende situaties van (langdurige) droogte en (kortdurende) intensieve neerslag krijgen we vaker te maken met wateroverlast en lopen we het risico dat de waterkwaliteit verslechtert. Om deze gevolgen te beperken zullen we meer moeten doen.

Het is onze taak om niet alleen de mogelijkheden in kaart te brengen om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid maar is het ook een rechtstreeks belang. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is namelijk noodzakelijk. Dit als onderdeel van wereldwijde en landelijke afspraken, om daarmee de temperatuurstijging op lange termijn af te remmen. Daarvoor is nodig dat we steeds minder energie verbruiken en meer zelf duurzaam opwekken.

Het initiatief 
Het initiatief ‘Zonneweide Kapittelland’ past binnen deze doelstelling, en bestaat uit de realisatie van een zonnestroominstallatie met een opgesteld vermogen van 792 kWp op haar locatie gelegen aan de Laan Kapittelland, tegen het Nieuwlandsepark, te Hoek van Holland. Omdat het een recreatiegebied bevatte omringd door woningen hebben we een intensief participatietraject doorlopen met de direct omwonenden en een landschapsarchitect. Tijdens gezamenlijke sessies hebben wij voorbeelden getoond van de inpassing van zonnepanelen en mochten de deelnemers aangeven wat zij wel of juist niet mooi vonden.

Hoe komt het eruit te zien?
Het totale terrein heeft een oppervlak van 11.605 m2, de hierop geprojecteerde zonneweide heeft een oppervlakte van circa 5.600 m2. Het overige deel van het terrein zal worden ingezet voor onderhoudspaden, technische installaties en het versterken van het landschap door o.a. het aanleggen van een amfibieënsloot, het creëren van meer wateroppervlakte en de aanleg van twee grondwallen.

Op 22 april 2024 is de aannemer GKB aldaar (volledig elektrisch) gestart met het grondwerk.


José van der Wal

Profielfoto _Jose
Omgevingsmanager
jvanderwal@hhdelfland.nl015 260 81 08

Neem bij vragen over het project contact op met de omgevingsmanager