Kadeverbetering Oude Leede


Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat de dijk langs de Oude Leedeweg en de Wilgenweg in Pijnacker-Nootdorp en een stukje dijk aan de Zuideindseweg in Delfgauw versterken. De dijk voldoet niet meer aan de hoogte en op sommige delen niet meer aan de eisen voor een stabiele en veilige dijk. De dijkversterking gebeurt over een totale lengte van 5 kilometer en gaat plaatsvinden in 2025.

Oude Leede kadeverbetering

Delfland onderhoudt, versterkt en inspecteert ongeveer 700 kilometer aan dijken, duinen en kades. Zo vooromen we dat het water overstroomt en beschermen we de leefomgeving tegen wateroverlast.

Waar wordt de dijk opgehoogd?

De dijk wordt versterkt ter hoogte van de Oude Leedeweg 8 t/m 82 en de Wilgenweg 2 t/m 84 (Pijnacker) en ook bij de Zuideindseweg 57 (Delfgauw). Het gehele werkgebied is hieronder te zien op een kaartje:

scope project OL

Wat gaat er gebeuren?

De dijk is getoetst en afgekeurd op hoogte en voor een deel op stabiliteit. Dit betekent dat de dijk steviger en hoger gemaakt wordt. Op sommige delen van de Oude Leedeweg zal er extra versteviging aangebracht worden. Als de dijk hoger en steviger is, voldoet het weer aan de veiligheidsnorm.

De Oude Leedeweg is een belangrijke weg voor alle bewoner en bedrijven in de omgeving, maar ook een weg die een belangrijke doorvoer heeft naar Rotterdam. De Oude Leedeweg staat bekend om de smalle doorgang voor auto- en fietsverkeer. Op dit moment onderzoekt Delfland hoe de weg beste bereikbaar kan blijven tijdens de dijkversterking.

Inloopavond

Op 29 november 2023 organiseren we voor alle bewoners die aan de dijk wonen een inloopavond. Tijdens deze inloopavond kunnen bewoners en bedrijven in gesprek gaan met medewerkers van Delfland, over alle stappen van ontwerp tot uitvoering.

Persoonlijke gesprekken

Delfland gaat in gesprek met alle mensen die met de dijkversterking te maken krijgen. Zo brengen we zo goed mogelijk in kaart wat de verwachtingen zijn bij de bewoners die aan de dijk wonen en proberen hiermee zoveel mogelijk rekening te houden, zover dit past binnen de regelgeving van Delfland. Deze gesprekken zullen waarschijnlijk in 2024/2025 plaatsvinden.

Wordt lid van het tevredenheidspanel

Wij zijn benieuwd naar jouw mening over dit project. Ben je eigenaar van een perceel langs de dijk of woon je in de buurt? Dan nodigen wij je graag uit om deel te nemen aan het tevredenheidspanel voor dit project.

Als panellid krijg je af en toe per e-mail een korte vragenlijst. Daarin kun je je ervaring over dit project met ons delen. Het invullen van de vragenlijst kost je ongeveer 1 minuut. De reacties wordt gebruikt om verbeteringen door te voeren. Ook krijg je als panellid informatie over het project, zoals het laatste nieuws en uitnodigingen voor bijeenkomsten. We gaan graag met je in gesprek om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.

Aanmelden kan via www.uwmeningtelt.nu/oudeleede of gebruik de QR-code:

QR code tevredenheidspanel


Geef jouw mening

Meld je hier aan om deel te nemen aan het tevredenheidspanel.

Vragen over dit project?

Neem bij vragen over dit project contact op via e-mail: oudeleedeweg@hhdelfland.nl of telefonisch via ons Klant Contact Centrum: 015- 260 81 08