Openbare vergadering bijwonen


Er zijn verschillende manieren om de vergadering van ons algemeen bestuur te volgen of terug te luisteren. Hieronder lees je daar meer over.

vergaderzaal hoogheemraadschap

Vergadering bijwonen

De vergaderingen van de commissies BFO, WKK, WVK en P&C en de verenigde vergaderingen zijn openbaar. Deze kun je altijd bijwonen op het Gemeenlandshuis of live volgen via een livestream. Je hoeft je hier niet voor aan te melden. Onderaan deze pagina vind je meer informatie over de livestream.

Agenda en vergaderstukken inzien

Op deze kalender vind je alle vergaderdata van het algemeen bestuur (verenigde vergadering) en de verschillende bestuurscommissies.

Via die kalender kun je ook de vergaderstukken inzien:

  • De stukken voor de commissies worden 10 dagen voor de commissievergaderingen gepubliceerd.
  • De stukken voor de VV worden 6 dagen voor de VV gepubliceerd.
  • De stukken van het dagelijks bestuur worden na afloop van de vergaderingen gepubliceerd.

Vergaderingen terugluisteren of -kijken

Je kunt de vergaderingen live volgen of op een later moment terugkijken. Dat kan via deze link:  Vergadering online volgen (livestream) of terugkijken.

Klik op een datum in de kalender van een afgelopen vergadering en je wordt doorgestuurd naar de opgenomen vergadering.

Informatieve verenigde vergadering bijwonen

Naast de reguliere vergadering waarin de Verenigde Vergadering (VV) van Delfland besluiten neemt, organiseert de VV meerdere keren per jaar een informatieve VV. Dat is een openbare bijeenkomst van de VV gericht op vergroten van de kennis over bepaalde onderwerpen. Tijdens zo’n bijeenkomst staan verschillende onderwerpen centraal waarover de VV-leden meer informatie ontvangen vanuit de organisatie of van externen.

Als de onderwerpen op de agenda je interesseren, dan ben je van harte welkom om de bijeenkomst in het Gemeenlandshuis bij te wonen. Je kan je op de avond zelf melden bij de receptie.