Inspreken of meeluisteren met vergadering


Luister live mee met de vergaderingen van de VV

Luister live mee of luister eerdere vergaderingen terug en hoor hoe de leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland in gesprek zijn met elkaar.

Luister mee met de VV of beluister eerdere vergaderingen terug

Inspreken tijdens de vergadering


Inwoners van Delfland mogen tijdens de vergadering inspreken.
Wil je van deze mogelijkheid gebruikmaken? 
Meld je dan via mail. Vermeld daarin je naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover je wilt inspreken.

Let op, je aanmelding moet tenminste 24 uur voor het begin van de vergadering binnen zijn.

verenigdevergadering@hhdelfland.nl

Je kunt inspreken over onderwerpen die het waterschap aangaan. Je kunt niet inspreken over:

  • een genomen besluit van het bestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
  • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • als er een klacht (ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht) kan of kon worden ingediend.