Trotse partner van Nationaal Park Hollandse Duinen


Delfland en de duinen

Delfland is trotse partner van Nationaal Park Hollandse Duinen: het brede Zuid-Hollandse kustgebied tussen Hoek van Holland en Hillegom. In dit gebied werken de provincie Zuid-Holland, drinkwaterbedrijf Dunea, de waterschappen Rijnland en Delfland, Staatsbosbeheer en gemeente Den Haag samen met ruim 50 gebiedspartners aan het ontwikkelen en versterken van de natuur en het landschap.

Waardevolle natuur staat voorop, maar in het nationaal park is ook plaats voor cultuur, waterwinning, toerisme, woningbouw, landbouw en overige economie. De partners werken zo aan rijke natuur, én een gastvrij park.

Delfland is partner van Nationaal Park Hollandse Duinen, omdat wij samen meer kunnen bereiken voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Vanuit onze taken en ambities werken wij mee aan projecten die bijdragen aan een goed functionerend watersysteem, aan de (water)natuur en biodiversiteit en waterveiligheid.

Nationaal Park Hollandse Duinen betreft niet alleen de duinen, ook het achterland met dorpen en steden, landgoederen en parken (Westland en Den Haag) behoren tot het gebied. Om een duurzaam en veerkrachtig nationaal park te realiseren en de waarde van het gebied voor mens, plant en dier te vergroten, werken de partners samen, onder andere aan projecten zoals:

  • Groene bufferzones tussen de stad en de duinen (project Binnenduinrandzones) om het natuurgebied te beschermen tegen vervuiling van de stad
  • Robuuster maken van de natuur en de landgoederen door de gebieden met elkaar te verbinden (project Binnenduinrand en Hollands Buiten)
  • Het verbreden van de groene zone tussen Westland en Den Haag om zo de natuur robuuster te maken en meer recreatiemogelijkheden te bieden (project Van Zee tot Zweth)
  • Leerspeelplaatsen voor kinderen zodat ze van de natuur kunnen leren en kunnen genieten
  • Aantrekkelijke fiets-, wandel en vaarverbindingen tussen de duinen en de landgoederen en parken in de stad (project Parkways) met representatieve entrees (project Park-poorten), zodat natuur en groen voor iedereen goed bereikbaar is

Bekijk hier de 5-minuten-video over het wat, waarom en hoe van het gebied