Verantwoordelijk voor baggeren


Voor het onderhoud en baggeren van watergangen zijn verschillende partijen verantwoordelijk: het Hoogheemraadschap van Delfland maar soms ook andere overheden (zoals de gemeente) of particulieren.

kraan haalt bagger uit de sloot

Onderhoudsplichtig

Bekijk op de kaart van het  huidige baggerseizoen  wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud: Delfland, de gemeente of de eigenaren van de aangrenzende percelen. De onderhoudsplichtigen worden per brief geïnformeerd.

Grondeigenaar ontvangt bagger

Ben je grondeigenaar langs een watergang? Als het om schone bagger gaat (volgens wet- en regelgeving ‘ verspreidbaar over aangrenzend perceel’ ) is de grondeigenaar langs de watergang verplicht om de bagger te ontvangen, wij sturen dan een brief.

Tegemoetkoming ontvangen bagger

Als de bagger schoon genoeg is om op het land te worden verspreid heeft de eigenaar van het aangrenzende perceel (de ontvangstplichtige) de plicht om de bagger op zijn land te ontvangen en daar te verspreiden. In dat geval ontvang je een brief en kun je een tegemoetkoming aanvragen van € 6,10 per kubieke meter bagger.

De regels over deze bijdrage kun je hier vinden:

Bagger naar depot

Als de kwaliteit van de bagger  ‘niet verspreidbaar’  is, laten wij de bagger afvoeren naar een erkend depot.  Je ontvangt een informerende brief en hoeft verder niets te doen. In sommige gevallen is de baggerspecie dusdanig verontreinigd, dat het speciaal behandeld en afgevoerd moet worden. Dit wordt gedaan door een gespecialiseerde aannemer in opdracht van Delfland. Via een brief word je op de hoogte gehouden wanneer dit wordt gedaan.

Zelf baggeren

Er zijn ook watergangen die je als particulier zelf moet baggeren. Hierover word je altijd per brief geïnformeerd. In de brief staat de watergangcode, je perceelnummer, de leggerdiepte en de kwaliteit van de bagger. Dit is ook te zien op de  kaart van het huidige baggerseizoen .

Verspreidbare bagger

Als je zelf moet baggeren en de kwaliteit is ‘ verspreidbaar’  kan de bagger op de kant Als je verspreidbare baggerspecie wilt afvoeren naar een depot ontvang je geen tegemoetkoming.  Het afvoeren naar een depot is dan voor eigen kosten.

Niet verspreidbare bagger

Als je zelf moet baggeren en de kwaliteit van de baggerspecie is ‘ niet verspreidbaar’ , dan moet de bagger worden afgevoerd naar een erkend baggerdepot volgens bepaalde voorwaarden. Je ontvangt dan voor het afvoeren van de baggerspecie een tegemoetkoming in de transport- en stortkosten. Met het  aanvraagformulier kun je deze tegemoetkoming aanvragen. De vergoeding wordt uitgekeerd na afronding van alle baggerwerken.

Bestemming afhankelijk van kwaliteit

Bagger mag niet altijd op het aangrenzend perceel worden verwerkt. De kwaliteit van de bagger wordt van tevoren geanalyseerd zodat duidelijk is wat de mogelijkheden zijn. In de brief die je ontvangt staat wat de kwaliteit is van de baggerspecie uit de sloot of vaart naast je perceel en wat ermee moet gebeuren.

Controles in november

Controles op onderhoud noemen wij de schouw. Als je langs het water woont of eigenaar bent van een perceel langs het water, bestaat de mogelijkheid dat je een deel van de sloot moet onderhouden. Dat betekent dat wij controleren of je dat gedaan hebt en hoe je dat hebt gedaan. Veelal in november controleren onze medewerkers of de sloten, vaarten en kades goed zijn onderhouden.