Alles over PFAS en baggeren


Bagger is het gezonken organisch materiaal van planten en dieren dat op de bodem van het water ligt. Het verwijderen van bagger uit een plas, sloot of vaart heet baggeren. Bekijk hieronder veelgestelde vragen over baggeren

Laatste update: 23 februari 2022

Waarom baggert Delfland?

Voor een vlotte afvoer van hemelwater is het nodig dat de sloten, vaarten en kanalen in ons gebied op de juiste diepte zijn. Dat doen wij door middel van baggeren. Zo voorkomen wij wateroverlast bij hevige regen en zorgen we voor watertoevoer bij droogte.

Waar gaat de bagger heen?

Bagger bevat veel organische voedingsstoffen. Schone bagger wordt daarom vaak ter plekke gebruikt als grondverbeteraar op het land. Aan de hand van de analyses wordt de bagger verdeeld in klasses. Er kunnen zware metalen, PAK, OCB’s, PCB’s of andere stoffen in de bagger zitten. Voor veel stoffen zijn door het Ministerie van I&W normen opgesteld. Bagger die niet direct op de kant verspreid kan worden, wordt afgevoerd naar gespecialiseerde locaties.

Wat is PFAS?

PFAS is een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoroalkylstoffen. Deze groep chemische stoffen is door mensen gemaakt en komt van nature niet voor in het milieu. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. Bekende voorbeelden van PFAS zijn PFOA perfluoro octanoic acid (perfluoroctaanzuur), PFOS perfluoroctaansulfonaten (perfluoroctaansulfonzuur) en GenX-stoffen. Deze stoffen zijn toxisch en worden toegepast in consumentenproducten als textiel, tapijt, leer en papier en in industriële producten zoals verf en blusschuim. Tijdens de productie, het gebruik en in de afvalfase kunnen de stoffen op verschillende manieren in de omgeving terechtkomen.

PFAS en gezondheid

Voor vragen over PFAS en gezondheid kun je contact opnemen met de regionale GGD of het RIVM.

Hoe gaan de waterschappen om met gevaarlijke stoffen?

Risico onderzoeken

Het Rijk, de decentrale overheden en het bedrijfsleven kijken kritisch naar de zorgplicht. Het uitgangspunt is dat een onbekende stof een potentieel risico vormt, totdat het tegendeel is bewezen. Als zo’n stof wordt aangetroffen, worden de risico’s voor milieu en volksgezondheid eerst onderzocht. Pas daarna mag de grond of bagger waar de stof in zit worden gebruikt.

Voorkomen verspreiding

Hierdoor wordt voorkomen dat potentieel gevaarlijke stoffen verder worden verspreid. Maar het zorgt er ook voor dat het grondverzet plotseling vastloopt als blijkt dat zo’n stof al op grote schaal in het milieu voorkomt. Waterschappen kunnen dus niet voorkomen dat bagger vrijkomt waar misschien gevaarlijke stoffen in zitten. Maar ze kunnen dit wel op een verantwoorde manier verwerken.

Acceptabele risico’s

Welke risico’s we bij het verwerken en hergebruiken acceptabel vinden, is een maatschappelijke discussie die waterschappen samen met andere overheden en maatschappelijke partners moeten voeren.

Kost dit extra geld voor de waterschappen?

Elk waterschap is ongeveer tussen de 100.000 en 200.000 euro meer kwijt aan analysekosten. Dat hebben ze er echter graag voor over omdat het de volksgezondheid ten goede komt.

Waar laten de waterschappen de bagger?

De mogelijkheden waar de bagger heen gaat, verschillen per kwaliteit van bagger op een locatie. Bagger kan op de kant komen te liggen, opgeslagen worden in diepe plassen of naar een depot. Bij diepe plassen gaat het om plassen die ooit zijn gegraven voor zandwinning. In landelijk gebied wordt bagger vaak langs de waterkant afgezet en kunnen de boeren het eventueel gebruiken voor hun landbewerking.