Waterkwaliteit zout water


Wat is het?

Wat is verzilting?

Verzilting is het stijgen van het zoutgehalte in de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater. Verzilting komt in Nederland vooral door indringend zeewater en door brak grondwater dat omhoog komt (zoute kwel).

Wat kan wel en wat kan niet?

Wat kunnen we doen om verzilting tegen te gaan?

Door verzilting neemt de (grond)waterkwaliteit en bodemvruchtbaarheid voor landbouwgewassen af. Veel planten, bomen en dieren in ons gebied hebben last van verzilting. Daarom is het belangrijk om de verzilting tegen te gaan.

Delfland houdt goed in de gaten of het water niet te zout wordt. Samen met andere buur-waterschappen in de kuststrook kijken we dagelijks naar de verzilting van het oppervlaktewater. Als het nodig is nemen we maatregelen. Dit doen we in samenwerking met de buur-waterschappen.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Wat is de werkwijze rond verzilting van Delfland

Delfland meet op verschillende plekken in het watersysteem het zoutgehalte van het oppervlaktewater. Als dit te zout wordt pompen wij het zoute water weg. Ook kunnen wij het watersysteem doorspoelen of aanvullen met zoetwater. In hele droge perioden kunnen wij, in overleg met de sluiswachters, het schutregime van sluizen aan passen. Zo kunnen we voorkomen dat er zout water binnenkomt bij het openen van de sluizen.

Wat is nodig?

Als ik denk dat het water te zout is wat moet ik dan doen?

Om een melding kunnen doen hebben wij de exacte locatie nodig. Ook hebben wij je gegevens nodig zodat wij eventueel contact met je kunnen opnemen:

  • Je naam, adres en contactgegevens.
  • De exacte locatie.
  • Een foto.
Waar kan ik melden?

Waar kan ik te zout water melden?

Je kan de melding doen via het formulier rechts op de pagina.

De melding kan ook telefonisch. Tijdens werkdagen tussen 08.30 uur en op 17.00 uur zijn wij bereikbaar op (015) 260 81 08.

Uitsluitend voor noodgevallen zijn wij na kantoortijden, ook in de weekends en op feestdagen, te bereiken op (015) 260 81 08).

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de melding van zout water in behandeling genomen?

De melding wordt binnen 1 werkdag in behandeling genomen. We controleren dan het zoutgehalte en kunnen meestal dezelfde dag nog maatregelen nemen om het zoutgehalte te verlagen.

De melding wordt binnen 1 werkdag in behandeling genomen. We controleren dan het zoutgehalte en kunnen meestal dezelfde dag nog maatregelen nemen om het zoutgehalte te verlagen.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor het melden van verzilting?

Er wordt aan de melder geen kosten in rekening gebracht voor de melding en de afhandeling daarvan.