Waterkwaliteitsrapportage


Wat is het?

Zorgen voor waterkwaliteit is één van de kerntaken van Delfland

Delfland beschermt en helpt bij een hogere kwaliteit van het water. Door het maken van nieuwe waternatuur, verminderen van vervuilingsbronnen en maatregelen voor vis, werken wij aan schoon en levend water.

Wat kan wel en wat kan niet?

Hoe controleert Delfland de kwaliteit van het water?

Delfland meet de waterkwaliteit om te controleren of het op orde is en of de maatregelen die we nemen goed zijn. Zo wordt de kwaliteit van het water bewaakt. Delfland heeft verschillende meetplannen. In een meetplan staat waar wordt gemeten, hoe vaak er wordt gemeten en wat er wordt gemeten

Wat is de werkwijze van Delfland?

Hoe vaak rapporteert Delfland de waterkwaliteitsrapportage?

Elk jaar brengt Delfland verslag uit over de resultaten van de waterkwaliteit in ons gebied. Dit heet een waterkwaliteitsrapportage. De waterkwaliteitsrapportage vind je rechts op deze pagina.

Er zijn tabbladen met de meetgegevens van de verschillende stoffen die in het water voorkomen. Die kun je bekijken en/of downloaden. Het rapport geeft een algemeen beeld over de waterkwaliteit binnen het beheergebied van Delfland.

Wat is nodig?

Waar kan ik informatie over de waterkwaliteit vinden?

Op het Dashboard waterkwaliteit kun je de laatste meetgegevens vinden van de belangrijkste stoffen die wij meten om de waterkwaliteit te bepalen.

Aan de rechterkant van deze pagina staat de link naar het dashboard.

Waar kan ik melden?

Waar kan ik een vraag stellen over dashboard of waterkwaliteitsrapportage?

Je kan de melding doen via het formulier rechts op de pagina.

De melding kan ook telefonisch. Tijdens werkdagen tussen 08.30 uur en op 17.00 uur zijn wij bereikbaar op (015) 260 81 08.

Uitsluitend voor noodgevallen zijn wij na kantoortijden, ook in de weekends en op feestdagen, te bereiken op (015) 260 81 08).