Vermeende illegale activiteiten


Wat is het?

Wat zijn vermeende illegale activiteiten?

Illegale activiteiten zoals het lozen van gevaarlijke stoffen of het graven in een kering zijn voor Delfland belangrijk om te weten. Als je iets ziet dat niet in orde lijkt op of langs het water, meld dit direct aan ons.

Wat kan wel en wat kan niet?

Lost Delfland alle illegale activiteiten zelf op?

Delfland beoordeelt de situatie en gaat na of het om een illegale activiteit gaat. Delfland kan niet alle meldingen zelf oplossen en is soms afhankelijk van andere partijen. We hebben hierover afspraken gemaakt met bijvoorbeeld gemeentes en andere watereigenaren. Als de melding niet door ons uitgevoerd wordt, geven wij je melding door aan de juiste organisatie. Zetten wij de melding door? Dan laten wij je weten aan wie wij de melding doorgezet hebben.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Hoe kan ik een (vermeende) illegale activiteit melden?

Een (vermeende) overtreding kan je indienen via het formulier rechts op de pagina. Wij willen graag weten:

  • Wat is de (vermeende) overtreding?
  • Wat zijn de gevolgen van de (vermeende) overtreding?
  • Je naam, adres en contactgegevens.
  • Exacte locatie.
  • Foto’s, indien mogelijk.
Waar kan ik melden?

Waar kan ik een (vermeende) illegale activiteit melden?

Je kan de melding doen via het formulier rechts op de pagina.

De melding kan ook telefonisch. Tijdens werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur zijn wij bereikbaar op (015) 260 81 08.

Uitsluitend voor noodgevallen zijn wij na kantoortijden, ook in de weekends en op feestdagen, te bereiken op (015) 260 81 08).

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de melding vermeende illegale activiteit in behandeling genomen?

We laten je binnen 2 werkdagen weten wat we met je melding doen. De melding wordt meestal binnen enkele dagen gecontroleerd. Als Delfland de melding niet zelf oppakt. Zetten we deze uiterlijk de volgende werkdag door naar de juiste organisatie. Wij laten je weten naar wie wij de melding hebben doorgezet.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor het melden van illegale activiteiten?

Er wordt aan de melder geen kosten in rekening gebracht voor de melding en de afhandeling daarvan.


Zie ook