Toezicht houden


Wat is het?

Toezicht houden in ons werkgebied

Delfland beschermt het water in de sloten, rivieren, kanalen en in de grond. Evenals de waterkeringen zoals dijken en beschoeiingen die o.a. overtollig water tegenhouden.

Om alle watersystemen goed te kunnen beschermen is er wet- en regelgeving. Delfland zorgt ervoor dat iedereen zich hieraan houdt. Ook beschermen we hierdoor het gebied waar planten en dieren leven.

Wat kan wel en wat kan niet?

Wat doen de handhavers van Delfland?

De handhavers van Delfland controleren onder andere bedrijven, organisaties en inwoners die riool- of afvalwater lozen. Ook houden wij toezicht op de aanleg en het onderhoud van sloten dijken en keermuren. We controleren ook of het (grond)water volgens de vergunning wordt onttrokken.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Wat als ik me niet aan de regels houd?

Delfland beoordeelt altijd de omvang en de eventuele gevolgschade van een overtreding.

Bij kleine overtredingen kan Delfland een brief sturen met een waarschuwing. Bij zware overtredingen treden we bestuursrechtelijk en of strafrechtelijk op.

Wat is nodig?

Hoe kan ik een (vermeende) overtreding melden?

Een (vermeende) overtreding kan je indienen via het formulier rechts op de pagina. Wij willen graag weten:

  • Wat is de (vermeende) overtreding?
  • Wat zijn de gevolgen van de (vermeende) overtreding?
  • Je naam, adres en contactgegevens.
  • Exacte locatie.
  • Foto’s, als dat kan
Waar kan ik melden?

Waar kan ik een overtreding van de wet- en regelgeving melden?

Je kan de melding doen via het formulier rechts op de pagina.

De melding kan ook telefonisch. Tijdens werkdagen tussen 08.30 uur en op 17.00 uur zijn wij bereikbaar op (015) 260 81 08.

Uitsluitend voor noodgevallen zijn wij na kantoortijden, ook in de weekends en op feestdagen, te bereiken op (015) 260 81 08).

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de melding (vermeende) overtreding in behandeling genomen?

We laten je zo spoedig mogelijk weten wat we met je melding doen. De melding moet binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld zijn. Als Delfland de melding niet zelf aanpakt wordt deze uiterlijk de volgende werkdag doorgezet naar de juiste organisatie. Wij laten je weten naar wie wij de melding hebben doorgezet.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten van het melden van iemand die zich niet aan de regels houdt?

Hieraan zijn geen kosten verbonden


Zie ook