Stankoverlast groengas installatie


Wat is het?

Wat is een groengasinstallaties

Op de afvalwaterzuiveringen De Groote Lucht (Vlaardingen), Harnaschpolder (Den Hoorn) en Houtrust (Den Haag) staan groengasinstallaties. Na het schoonmaken van rioolwater blijft er zuiveringsslib over. Dit slib wordt vergist. Aan het einde van het proces is er groen gas. Hiermee wil Delfland van fossiele brandstoffen afkomen en een bijdrage leveren aan de circulaire economie.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Heb je stankoverlast van de groengasinstallatie?

Heb je last van geur- of stank van één van onze afvalwaterzuiveringsinstallaties? Meld dit dan bij Delfland. Dan kunnen wij de oorzaak onderzoeken en maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door metingen te doen en na te gaan of er problemen zijn in het vergistingsproces.

Wat is nodig?

Wat is nodig om de stankoverlast te melden?

Om een melding te doen hebben gegevens over de locatie nodig. Ook hebben wij jouw gegevens nodig zodat we bij vragen contact met je kunnen opnemen. Nodig is:

  • Je naam, adres en contact gegevens.
  • De exacte locatie.
  • Tijdstip van de overlast en een omschrijving hiervan.
Waar kan ik melden?

Waar kan ik stankoverlast melden?

Je kan de melding doen via het formulier rechts op de pagina.

De melding kan ook telefonisch. Tijdens werkdagen tussen 08.30 uur en op 17.00 uur zijn wij bereikbaar op (015) 260 81 08.

Uitsluitend voor noodgevallen zijn wij na kantoortijden, ook in de weekends en op feestdagen, te bereiken op (015) 260 81 08).

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de melding over stankoverlast in behandeling genomen?

Als wij de melding zelf behandelen, doen wij dat binnen 1 uur. Als Delfland de melding niet zelf kan behandelen dan wordt de melding uiterlijk de volgende werkdag doorgezet naar de juiste organisatie. Wij laten je weten naar wie wij de melding hebben doorgezet.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor het melden van stankoverlast

Er wordt aan de melder geen kosten in rekening gebracht voor de melding en de afhandeling daarvan.