Kroos


Wat is het?

Wat is kroos?

Kroos is een verzamelnaam voor een groep drijvende waterplantjes op stilstaand water.

Veel kroos in het water is niet goed voor een sloot. Door een dikke laag verdwijnt het zuurstof en licht uit het water. Zonder zuurstof gaan de waterdieren dood. Zonder licht kunnen planten in het water doodgaan en kan het water gaan stinken.

Wat kan wel en wat kan niet?

Moet ik kroos melden?

Het is bijna onmogelijk om het water helemaal vrij van kroos te maken. Het weghalen van kroos heeft meestal maar even effect. Meestal heeft het dus geen zin om een melding over kroos te doen.

Je mag wel een melding doen als het kroos overlast of gevaar voor de omgeving veroorzaakt. Bijvoorbeeld als je veel dode dieren ziet, het water stinkt of als de situatie onveilig is.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Moet kroos worden weggehaald?

Op de meeste plaatsen in Nederland worden de kroosdekken als niet te ‘voorkomen’ beschouwd. Waterbeheerders bestrijden ze meestal niet. Alleen bij grote overlast of als grote ophoping de werking van bijvoorbeeld de gemalen verstoren, wordt kroos weggehaald. Ook als kroos zorgt voor stankoverlast aan omwonenden wordt het weggehaald.

Wat is nodig?

Wat moet ik melden als ik zie kroos zie dat problemen veroorzaakt? n?

Om een melding kunnen doen hebben wij de exacte locatie nodig. Ook hebben wij je gegevens nodig zodat wij eventueel contact met je kunnen opnemen:

  • Je naam, adres en contactgegevens.
  • De exacte locatie.
  • Een foto.
Waar kan ik melden?

Waar kan ik kroos melden die problemen veroorzaakt? melden?

Je kan de melding doen via het formulier rechts op de pagina.

De melding kan ook telefonisch. Tijdens werkdagen tussen 08.30 uur en op 17.00 uur zijn wij bereikbaar op (015) 260 81 08.

Uitsluitend voor noodgevallen zijn wij na kantoortijden, ook in de weekends en op feestdagen, te bereiken op (015) 260 81 08).

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt mijn melding over kroos in behandeling genomen?

Als het kroosdek tot grote overlast leidt, zoals bijvoorbeeld bij stank of vissterfte, wordt kroos zo snel mogelijk weggehaald. Alle andere meldingen over kroos worden in het gebruikelijke onderhoud meegenomen.

Als Delfland het kroos niet zelf weghaalt wordt de melding uiterlijk de volgende werkdag doorgezet naar de juiste organisatie. We laten je weten naar wie we de melding doorzetten.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor het melden van kroos

Er wordt aan de melder geen kosten in rekening gebracht voor de melding en de afhandeling daarvan.