Kopen of huren eigendom Delfland


Wat is het?

Percelen van Delfland

Delfland heeft veel kadastrale percelen en vastgoed in eigendom. Veel van deze percelen en vastgoed hebben een functie die te maken heeft met water. Daarom zijn deze percelen en vastgoed heel belangrijk voor de uitvoering van de wettelijke taken van Delfland. Percelen en vastgoed die die geen rol spelen in de waterbeheertaak van Delfland kunnen verkocht of gehuurd worden.

Wat kan wel en wat kan niet?

Kan ik een stuk grond van Delfland kopen of huren?

Delfland krijgt regelmatig verzoeken van particulieren of bedrijven of het mogelijk is een perceel te kopen of te huren. Als we een stuk grond verkopen of verhuren is dat op onze website te vinden. Delfland verhuurt en verkoopt (delen van) percelen op een transparante en openbare manier. Zie rechts op deze pagina.

Waar kan ik melden?

Waar kan ik verdere informatie krijgen over verhuur- of verkoopplannen?

Als je meer wilt weten over de percelen/grond die we van plan zijn te verkopen of verhuren, kun je contact opnemen met: vastgoed@hhdelfland.nl of naar loket@hhdelfland.nl onder vermelding van het transactienummer dat op de website staat.

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de vraag over percelen of vastgoed beantwoord?

Na het ontvangen van een vraag nemen we binnen twee werkdagen contact op.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor vragen aan Vastgoed ?

Aan vragen over vastgoed of percelen zijn geen kosten verbonden.