IBA storing


Wat is het?

Ik heb een storing aan mijn waterzuivering systeem (IBA), wat nu?

Als er een storing is aan uw waterzuivering systeem (IBA-systeem) bijvoorbeeld een biorotor, of oxidatiebed of het helofytenfilter kan dit direct gemeld worden bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Als u een septic tank gebruikt kunt u de storing melden bij uw gemeente.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Waar kan ik de storing aan mijn waterzuivering systeem (IBA) melden ?

Waterschap Delfland heeft voor het verhelpen van de storing aan de biorotor, de oxidatiebed of het helofytenfilter Firma van der Werf gecontracteerd.

Voor alle andere systemen kan de eigen gemeente benaderd worden. Er kan direct contact opgenomen met de firma van der Werff telefoon 06-43213751 of info@vdwerffwater.nl

Wat is nodig?

Wat heeft de monteur nodig om de storing te verhelpen?

Om een melding bij firma van der Werff te doen is  nodig:

  • Adres gegevens van de locatie van het waterzuiveringssysteem.
  • Toegankelijkheid: wanneer is er iemand aanwezig om monteur toegang te geven.
  • al is het bekend: de oorzaak van de storing.
  • Wat werkt er niet meer.
Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de melding IBA Storing in behandeling genomen?

De melding wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Meestal is binnen 2 werkdagen de monteur ter plekke.

Wat zijn de kosten?

Was zijn de kosten voor melden en verhelpen van een storing?

Aan het melden en verhelpen van de storing zijn geen extra kosten verbonden.

De kosten voor het oplossen van storingen die veroorzaakt worden door niet juist gebruik van de IBA zijn voor eigen rekening.

Is de storing veroorzaakt omdat er allerlei (chemisch) afval is doorgespoeld? Dan zijn de kosten voor het oplossen voor eigen rekening, Ook als hierdoor het riool naar de IBA verstopt is geraakt zijn de kosten voor de ontstopping voor eigen rekening .