Gebruik percelen van Delfland


Wat is het?

Wat is zakelijk recht?

Met een zakelijk recht wordt bedoeld een recht op een zaak of een ander goed, en heeft dus niets te maken met een persoon.

Voorbeelden van zakelijke rechten zijn het eigendomsrecht, het vruchtgebruik, de erfpacht, recht van opstal, het recht van gebruik, het recht van bewoning of de erfdienstbaarheid.

Wat kan wel en wat kan niet?

Kadastrale percelen van Delfland.

Delfland heeft ongeveer 3.000 kadastrale percelen in eigendom. De meeste van deze percelen hebben een functie die te maken heeft met water en zijn betrokken bij het werk van Delfland.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Ik wil gebruik maken van percelen van Delfland, kan dat?

Voor het gebruik van de percelen van Delfland wordt er een zogeheten privaatrechtelijke vergoeding in rekening gebracht. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een zend- of reclamemast of voor het hebben van een woon- of terrasboot op of aan een eigendom van Delfland. Er kan een vergoeding worden gevraagd voor het plaatsen van een steiger of meerpaal in of aan een eigendom van Delfland. Kijk voor meer informatie op de rechterkant van deze pagina.

Wat is nodig?

Waar kan ik vragen stellen over de percelen van Delfland?

Om je vraag goed in behandeling te kunnen nemen hebben wij de exacte locatie van het perceel nodig. Ook hebben wij je gegevens nodig zodat wij contact met je kunnen opnemen.

Wat wij nodig hebben is:

  • Je naam, adres en contact gegevens zoals een emailadres en een telefoonnummer.
  • Beschrijving van je vraag?
  • Informatie over wat je wilt gaan doen op het perceel.
  • De betreffende locatie.
Waar kan ik melden?

Waar kan ik mijn vraag over gebruik van percelen stellen?

Je kan de melding doen via het formulier rechts op de pagina.

De melding kan ook telefonisch. Tijdens werkdagen tussen 08.30 uur en op 17.00 uur zijn wij bereikbaar op (015) 260 81 08.

Uitsluitend voor noodgevallen zijn wij na kantoortijden, ook in de weekends en op feestdagen, te bereiken op (015) 260 81 08).

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de vraag over gebruik van percelen in behandeling genomen?

Na het ontvangen van een vraag nemen we binnen twee werkdagen contact op.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor het stellen van vragen over het gebruik van percelen?

Er wordt aan de melder geen kosten in rekening gebracht voor de melding en de afhandeling daarvan.