Erfpacht


Wat is het?

Wat is erfpacht?

Erfpacht geeft het recht om een stuk grond te gebruiken dat eigendom is van een andere partij. Hiervoor betaal je een jaarlijkse vergoeding aan de eigenaar van de grond: de canon. Je kunt dit dus zien als huur voor de grond waar je gebruik van maakt. De hoogte van de canon is een percentage van de waarde van de grond. Dit percentage wordt door de eigenaar (in dit geval Delfland) berekend.

Wat kan wel en wat kan niet?

Wat zijn de rechten en plichten bij erfpacht?

De rechten en plichten van de gebruiker en eigenaar worden via een notaris, afgesproken in de Algemene Voorwaarden.

Wat is nodig?

Waar kan ik vragen stellen over erfpacht?

Om je vraag goed in behandeling te kunnen nemen hebben een beschrijving van je vraag nodig. Ook hebben wij je gegevens nodig zodat wij contact met je kunnen opnemen.

Wat wij nodig hebben is:

  • Je naam, adres en contact gegevens zoals een emailadres en een telefoonnummer.
  • Beschrijving van je vraag?
  • De betreffende locatie.
Waar kan ik melden?

Waar kan ik melden?

Je kan de melding doen via het formulier rechts op de pagina.

De melding kan ook telefonisch. Tijdens werkdagen tussen 08.30 uur en op 17.00 uur zijn wij bereikbaar op (015) 260 81 08.

Uitsluitend voor noodgevallen zijn wij na kantoortijden, ook in de weekends en op feestdagen, te bereiken op (015) 260 81 08).

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt mijn vraag over erfpacht in behandeling genomen?

Na de ontvangst van een vraag nemen we binnen twee werkdagen contact op.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor het stellen van vragen over erfpacht?

Er wordt aan de melder geen kosten in rekening gebracht voor de melding en de afhandeling daarvan.