Droogte inspecties


Wat is het?

Droogte inspecties

Delfland onderhoudt en beheert meer dan 700 kilometer aan dijken, duinen en kades.

Meestal bestaan deze uit grond, klei of veen. Dijken zijn gevoelig voor droogte. Bij lange droogte kunnen er scheuren of verzakkingen in dijken ontstaan. Delfland inspecteert jaarlijks alle dijken maar tijdens droge periodes controleren we extra.

Wat kan wel en wat kan niet?

Hoe wordt er geïnspecteerd?

De inspecteurs lopen over de dijken en duinen en langs kades. Zij kijken naar schades zoals scheuren, verzakkingen en kale plekken. Scheuren worden opgemeten met een prikstok en geregistreerd in een app. Collega’s op kantoor zien direct wat er aan de hand is en of er een reparatie of vervolgactie nodig is.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Wat doen we als er schade is?

Kleine schades zoals ondiepe scheuren hoeven niet direct gerepareerd te worden. We houden ze wel in de gaten. Grote scheuren worden opgevuld met speciale klei en teelaarde. Kale plekken kunnen weer worden ingezaaid als de droogte voorbij is.

Wat is nodig?

Wat heb ik nodig als ik een beschadiging in of aan een dijk, duin of kade wil melden?

Om een melding kunnen doen hebben wij de exacte locatie nodig. Ook hebben wij je gegevens nodig zodat wij eventueel contact met je kunnen opnemen:

  • Je naam, adres en contactgegevens.
  • De exacte locatie.
  • Een foto.
Waar kan ik melden?

Ik zie een beschadiging in een dijk, duin of kade waar kan ik dat melden?

Je kan de melding doen via het formulier rechts op de pagina.

De melding kan ook telefonisch. Tijdens werkdagen tussen 08.30 uur en op 17.00 uur zijn wij bereikbaar op (015) 260 81 08.

Uitsluitend voor noodgevallen zijn wij na kantoortijden, ook in de weekends en op feestdagen, te bereiken op (015) 260 81 08).

Hoe snel in behandeling genomen?

Wordt de beschadiging van de dijk, duin of kade snel opgelost?

Bij een ernstige situatie komen wij direct in actie. Als er geen direct gevaar is of dreigt, zullen wij binnen 2 werkdagen naar de locatie gaan om de situatie te beoordelen.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor het melden van schade aan een dijk, duin of kade ?

Er wordt aan de melder geen kosten in rekening gebracht voor de melding en de afhandeling daarvan.