Bijwonen vergadering bestuur en bestuurscommissies


Wat is het?

Vergaderingen bestuur en commissies Hoogheemraadschap Delfland

Delfland hecht veel waarde aan openheid en duidelijkheid. De vergaderingen van ons Algemeen Bestuur (de verenigde vergadering) en de drie bestuurscommissies: Commissie Bestuur, Financiën en Organisatie (BFO), Commissie Waterkwaliteit en Waterkwantiteit (WKK) en de Commissie Waterveiligheid en Waterketen (WVK) zijn in principe openbaar. Iedereen die graag een vergadering wil bijwonen kan dat op het gemeenlandshuis doen of live volgen via een livestream. Zie rechts op deze pagina. Je hoeft je niet aan te melden.

De vergaderingen van ons Dagelijks Bestuur; het college van dijkgraaf en hoogheemraden zijn niet openbaar en worden ook niet uitgezonden.

Wat kan wel en wat kan niet?

Waar kan ik de vergaderingen terugluisteren of kijken?

Aan de rechterkant op deze pagina vind je de link om de actuele of voorgaande vergadering te bekijken.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Ik wil graag iets zeggen tijdens een vergadering, hoe kan ik dat aanvragen?

Je hebt altijd het recht om te spreken over onderwerpen die betrekking hebben op onze taken en het waterschap zelf.

Als je iets wil zeggen op een van onze vergaderingen moet dat ten minste 24 uur voor het begin van de vergadering aangevraagd zijn. Je kan je aanmelden via een e-mail aan de verenigdevergadering@hhdelfland.nl vermeld in de e-mail je naam, adres en telefoonnummer. En op welke vergadering je over welk onderwerp je iets wil zeggen.

Wat is nodig?

Waar kan ik de agenda en vergaderstukken inzien?

De link naar de kalender met daarin alle vergaderdata van het algemeen bestuur (verenigde vergadering) en de verschillende bestuurscommissies staan rechts op deze pagina.

De vergaderstukken voor de commissie worden 10 dagen voor de commissievergadering gepubliceerd. Vergaderstukken voor de VV worden 6 dagen voor de VV gepubliceerd.

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel na de vergaderingen kan je de documenten en besluiten vinden?

De documenten en besluiten van de vergaderingen worden in de kalender bij de betreffende vergadering gepubliceerd. Je kunt de vergaderingen ook altijd terug kijken. Zie link naar kalender rechts op deze pagina.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor het bijwonen van een vergadering?

Aan het bijwonen zijn geen kosten verbonden.