Bezoek archief


Wat is het?

Historische archieven van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland bezitten 115 archieven, waaronder een groot aantal historische archieven. Het oudste archief begint in de veertiende eeuw. De archieven tot en met 1989 zijn openbaar. Het zoeken in de archieven kan zowel online als fysiek in de studiezaal van het archief.

De  archieven kunnen op afspraak geraadpleegd worden.

Wat kan wel en wat kan niet?

Wat kan ik zien in het archief?

In de archieven van Delfland vind je een schat aan (historische) geografische, bestuurlijk-juridische genealogische en technische informatie. De kaarten en tekeningen maken een belangrijk deel uit van onze archieven. De kaartarchieven bevatten kaartmateriaal vanaf midden zestiende eeuw. Bekijk ook de tips om te zoeken in onze archieven. Zie rechts op deze pagina

Wat is nodig?

Hoe kan ik een bezoek brengen aan het archief.

Ons historisch archief is in het stadsarchief Delft opgeslagen en is alleen op afspraak toegankelijk. Wil je het archief bezoeken? Dan vragen wij je één week van tevoren contact met ons op te nemen om je een bezoek in te plannen. Een afspraak kun je maken door het formulier rechts op deze pagina in te vullen.

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt gereageerd op een afspraakverzoek aan het archief?

We reageren binnen drie werkdagen op je verzoek.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor het bezoek aan het archief

Er wordt aan de melder geen kosten in rekening gebracht voor de melding en de afhandeling daarvan.