Besluit bekendmakingen


Wat is het?

Wat is een besluit van een waterschap?

Een besluit is een schriftelijke beslissing van het Hoogheemraadschap van Delfland, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Een besluit kan onder andere het verlenen of weigeren van een vergunning zijn of een handhavingsbesluit. Een besluit kan worden genomen op initiatief van de Delfland zelf, maar ook op aanvraag van een inwoner of ondernemer.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Hoe maakt Delfland een genomen besluit bekend?

Een besluit dat zich richt tot een of meer belanghebbenden, waaronder de aanvrager(s), wordt bekendgemaakt door toezending van een brief. Als een besluit zich niet tot een specifiek persoon of personen richt, maken we dat bekend door een publicatie in het Waterschapsblad. De bekendmaking is te lezen op overheid.nl en op de website van Delfland. Zie rechts op deze pagina.

Wat is nodig?

Waar kan ik zien of een besluit betrekking heeft op mijn buurt?

Op overheid.nl en op de website van Delfland kan je gebruikmaken van de zoekfunctie. Via mijnoverheid.nl kan je jezelf abonneren op een attenderingsservice voor bekendmakingen die betrekking hebben op jouw buurt. Zie rechts op deze pagina.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor het raadplegen van het besluit?

Aan het raadplegen van het besluit zijn geen kosten verbonden.