Waterpeilen aangepast voor drogere perioden

7 mei 2024

Het waterpeil in het gebied van Delfland is op verschillende plekken geleidelijk opgehoogd. Afgelopen week waren de laatste sloten en vaarten aan de beurt. Daarmee zorgen we voor meer water in de droge periodes en helpen we de natuur.

Elk voorjaar passen de peilbeheerders van Delfland de waterpeilen aan. In veel polders gaat het om de aanpassing van winter- naar zomerpeil. Er zijn ook plekken waar Delfland, speciaal voor vogels, broedpeilen instelt. Al deze waterpeilen verschillen per polder. In steden en dorpen geldt over het algemeen jaarrond hetzelfde waterpeil.

Het juiste waterpeil

Het waterpeil is het niveau van het water in sloten, vaarten, kanalen en meren. Dat waterpeil is niet overal even hoog. Delfland bepaalt het juiste waterpeil van een gebied op basis van de functie, bodem en hoogteligging. Dit wordt vastgelegd in een peilbesluit. Maar bijna alle gebieden worden voor meerdere doelen gebruikt: wonen, werken en natuur. De boer wil in de winter een laag peil, omdat er op het land gewerkt wordt. Natuurorganisaties willen juist een hoog peil, want dat is goed voor veel planten en dieren. Om alle peilen op het juiste niveau te houden "stuurt” Delfland met het water, daarbij wordt rekening gehouden met verschillende doelen zoals waterkwaliteit, vismigratie en het besparen van energie.

Te veel of te weinig water?

Het vaststellen van het waterpeil is één ding, maar het op peilhouden, dat is een tweede. “Het weer speelt een belangrijke rol in ons werk”, vertelt senior peilbeheerder Arie Boele. “De Centrale Regelkamer staat 24 uur per dag in contact met Meteogroup voor de weersverwachtingen. Zo weten we op tijd wanneer er hevige regen op komst is. Dan zetten we de gemalen alvast aan en laten we het waterpeil zakken.”

Maar te veel water is niet de enige uitdaging. Als het lange tijd droog is, zakt het waterpeil. En dat heeft vervelende gevolgen. Sloten kunnen droogvallen met stankoverlast als gevolg en in het ergste geval kunnen dijken instabiel worden, door uitdroging van de grond en afnemende tegendruk van het water. Maar het meest zorgelijke gevolg is de instroom van zout water. Dat kan leiden tot onherstelbare schade aan de natuur. Dus als het lange tijd droog is, voeren we zoet water aan vanuit het Brielse Meer, zodat we voldoende water hebben om het waterpeil op niveau te houden en het zoute water weg te pompen.

“En dat is iedere dag weer de uitdaging: Niet te veel water, niet te weinig, maar precies genoeg,” aldus Arie.

Ontdek meer over het juiste waterpeil


Meer informatie

Arie Boele aan het werk in de regelkamer.