Verdere ontwikkeling satellietmonitoring

8 mei 2024

Met satellietbeelden in combinatie met kunstmatige intelligentie-technieken kan Delfland een gebiedsdekkend en objectief beeld krijgen van de plantengroei in ons oppervlaktewater en de kwaliteit van dit water.

Belangrijke inzichten

Deze informatie geeft Delfland belangrijke inzichten over ecologische ontwikkelingen, zoals bij knelpunten bij de afvoer van water tijdens hevige buien. Ook kunnen we op basis van deze informatie gerichtere inspecties en controles voor de schouw uitvoeren.

Innovatiefonds

Delfland is bijna zover om satellietmonitoring van de waterkwaliteit in werkprocessen uit te proberen en stelt geld beschikbaar om de methode nog eenmaal te testen op nieuwe beelden van 2024, de data om te zetten in makkelijk begrijpbare informatie en de werkwijze in te passen in de eigen data omgeving.

Delfland werkt ernaartoe om alle benodigde stappen in de toekomst zelf uit te kunnen voeren. De financiën voor de doorontwikkeling van deze innovatieve methode worden beschikbaar gesteld uit het Innovatiefonds.