Update: Wilhelminaplas langer droog

28 mei 2024

Delfland en gemeente Rijswijk leggen dit voorjaar zwemplas Wilhelminapark droog om blauwalg te bestrijden. In 2016 bleek deze maatregel effectief te zijn en bleef de waterkwaliteit lang goed. Omdat de waterkwaliteit nu langzaam weer achteruitgaat, wordt de zwemplas weer drooggelegd.

Update 28 mei: Wilhelminaplas blijft iets langer droog

Delfland en gemeente Rijswijk hebben dit voorjaar de zwemplas in het Wilhelminapark drooggelegd om blauwalg te bestrijden en daarmee de waterkwaliteit te verbeteren. De werkzaamheden zijn begin maart gestart en begin juni zou de plas weer gevuld worden met water. Door het natte weer in maart en april gaat dit helaas wat langer duren

Het droogleggen van de plas is gedaan om de bodem goed in te laten drogen. Het indrogen is noodzakelijk om zuurstof in de bodem te krijgen. Deze zuurstof is weer nodig om de bacteriën op gang te krijgen die blauwalg tegen gaan. Sinds de drooglegging van de Wilhelminaplas heeft het heel veel geregend, vooral in maart en april. De bodem van de plas heeft daardoor nog niet genoeg kunnen indrogen en is het beter om de bodem nog een maand langer te laten indrogen.

Voor de zomervakantie klaar

Hoewel het een tegenvaller is dat de werkzaamheden wat langer duren, is het uitgangspunt nu dat er voor de start van de zomervakantie weer gezwommen kan worden. De speeltuin en speelweide zijn op dit moment al wel toegankelijk gemaakt voor recreatie.

Vissen en droogleggen

Het droogleggen gaat in verschillende fases. De werkzaamheden zijn op 4 maart gestart. In de eerste dagen is de plas leeggevist door een beroepsvisser. Daarna is gestart met het wegpompen van het water. Als de plas bijna leeg is, worden de laatste vissen gevangen. Zo worden alle aanwezige vissen veilig verplaatst. Wanneer de plas helemaal leeg is, laten we de bodem ongeveer drie maanden indrogen. Tijdens deze periode kan er zuurstof de bodem indringen en kunnen voedingsstoffen beter worden opgenomen.

Afhankelijk van de neerslag in het voorjaar, hoe droger-hoe beter, zal de bodem eind mei droog genoeg zijn. De plas kan dan weer gevuld worden vanuit aangrenzend water en in de zomer worden bijgevuld vanuit de aanvoersloot. De werkzaamheden vinden deels plaats tijdens het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober, maar we verwachten wel dat de plas in de zomermaanden weer volop gebruikt kan worden.

Resultaat

In 2016 heeft deze maatregel succes gehad. In de jaren die volgden, was het zwemwater aanzienlijk beter van kwaliteit.  Inmiddels is het acht jaar geleden en zien we dat de waterkwaliteit langzaam weer slechter wordt.  Daarom leggen we de plas nog een keer droog. Blauwalg groeit bij een omgewoelde bodem door bepaalde vissen en beperkte aangroei van beplanting. Tijdens de komende werkzaamheden droogt de bodem goed in, wordt er riet aangebracht in de aanvoersloot en haalt de beroepsvisser alle ongewenste vis uit de plas. Dit moet leiden tot eenzelfde resultaat als in 2016. Jarenlang zwemplezier in een schone(re) recreatieplas.

Zwemwaterlocaties

Zwemmen in openbaar water is een heerlijke dagbesteding, vooral in de zomer. De provincie Zuid-Holland wijst jaarlijks de zwemlocaties aan. Delfland meet tijdens het zwemseizoen de waterkwaliteit van alle toegewezen zwemplassen in ons gebied. Zo weet je of je daar veilig kunt zwemmen. Meer informatie over recreatie vind je op onze website.